Katedra
Studium
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Rozcestnik
Fórum
.

Studijní obor filmová věda
na filozofické fakultě UK

Filmová věda přešla na univerzitní půdu v roce 1968 z FAMU. Následovala tak po několika letech divadelní vědu, která se rovněž začala jako studijní obor rozvíjet nejprve na umělecké vysoké škole (DAMU). Organizačně byla začleněna do rámce katedry divadelní vědy, později katedry hudební, divadelní a filmové vědy FF UK, ale jako samostatný studijní obor se na Filozofické fakultě UK etablovala teprve v osmdesátých letech. V roce 1990 pak došlo nejprve k oddělení divadelní a filmové vědy od muzikologie a v roce 1996 institucionální vývoj oboru na univerzitě zatím vyvrcholil ustavením samostatné katedry filmové vědy, dnes katedry filmových studií.

V současné době nabízí katedra filmových studií jednooborový tříletý bakalářský a dvoouletý navazajucí magisterský studijní program oboru filmová věda, interní a externí variantu postgraduálního studia filmové vědy, kurzy pro zájemce o studium a kurzy celoživotního vzdělávání. KFS je centrem výzkumu filmové historie a teorie, podílí se na řadě meziinstitucionálních aktivit v České republice a v zahraničí.

Více...

Aktuality

Aktuality sledujte na Facebooku katedry.

Rozvrh na LS 2020/2021 naleznete zde.

Průběžně aktualizované informace o modulech/workshopech naleznete v sekci Studium/Sylaby.

Kurz (nejen) pro  zájemce o studium Co je to film? se v ZS 2020/2021 konat bohužel nebude.

Termíny pro odevzdávání bc/mgr prací v LS 19/20 jsou vždy po dohodě se školitelem, nejpozději však do 18.5. pro červnový termín a 27.7. V ISU musí být definitivní práce odevzdána 3 týdny před obhajobou.

Termíny pro nejzazší odevzdání bc a mgr prací: Bakalářské a magisterské závěrečné práce musejí být odevzdány školiteli pro ZS do 15. 12. a pro LS do 15. 7. Po těchto termínech již školitelé práce nebudou přijímat. Práce je rovněž nutné průběžně konzultovat se školitelem. V těchto termínech práce ještě nenahrávejte do ISU, učiňte tak až po dohodě se školitelem, nejpozději však 3 týdny před termínem obhajoby (tento termín je daný FF UK a nelze měnit).

cefs

CEFS, jejíž institučním členem je i KFS, je občanské sdružení badatelů, pedagogů, studentů, archivářů, kritiků a tvůrců v oblasti filmu a dalších audiovizuálních médií, které má za cíl sloužit profesním potřebám a zájmům svých členů. Další infomrace najdete zde.

indiefilm

Internetový server studentů KFS INDIEFILM informující o nezávislých filmech, artových snímcích, evropských produkcích a festivalech.

Stránky projektu muzea českého filmu NaFilm spuštěny: www.nafilm.org.

Vzdálený přístup do systému Kramerius a licencovaných databází. Informace najdete zde!

Jak postupovat v připade žádostí o vstup do nezpracovaného fondu NFA? Informace najdete zde!

Novou koncepci rozvoje katedry 2018–2021 naleznete zde.


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Videotéka
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz