Katedra Filmovych Studii
 

Mgr. Magda Španihelová, Ph. D.


Odborná asistentka

e-mail: magda.spanihel@gmail.com

Vzdělání

 • 2017 – PhD., obor filmová studia, FF UK Praha (disertační práce: Naše (krásné, zdravé, moderní a národní) tělo: vizuální reprezentace fyzické kultury a sportu v kontextu formování národní identity v meziválečném Československu)
 • 2009  – Mgr., obor filmová věda, FF UK Praha (diplomová práce: Od genetické paměti k elektronickému obvodu: zobrazování těla a tělesnosti ve filmové formě screen dance)

Podíl na výuce

 • koordinátorka kurzu Dějiny českého fimu C; přednášky a semináře o středoevropském a východoevropském dokumentárním filmu, přednáška Film a sport, dílčí přednášky v rámci kurzu doc. Libuše Heczkové Zdraví a síla v meziválečné kultuře a filmu 
 • přednášky pro U3V (FF UK, Celoživotní vzdělávání) v rámci kurzu Filmové žánry (Film a tanec, Hudební film, 2012)
 • přednáška pro Dopravní fakultu ČVUT: Film a vizuální kultura (2013)
 • přednáška v rámci přípravného kurzu pro zájemce o studium filmové vědy
 • koordinátor kurzů pro zahraniční studenty (ScreenIndustries in East – CentralEuropeConference, East Doc Platform)

Vědecké granty

 • členka výzkumného týmu: Kultura a totalita. Program rozvoje vědních oblastí 09. Vnitřní výzkumný záměr FF UK.

Mimokatederní odborné aktivity

 • Expert Státního fondu kinematografie - obsahový expert pro okruh propagace českého kinematografického díla a okruh vzdělávání v oblasti kinematografie

Přehled publikační činnosti (výběr)

Kniha:
 • Screen Dance: Tělo pro kameru. Casablanca, KFS FF UK: Praha 2010.

Kapitoly v knihách:
 • Tam se svět hne, kam se síla napře! Sokolské tělo v kontextu utváření obrazu národního těla. In: Ivan Klimeš, Jan Wiendl (eds.): Kultura a totalita – Národ. Filozofická fakulta UK: Praha 2013.
 • Tělocvičný spolek Sokol v kontextu utváření české národní identity. In: Identita - konstrukce, subverze a absence. Filozofická fakulta UK, Praha 2014. (připravováno)

Články:
 • K mytologii sokolského kroje. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 6, s. 27.
 • (Mejercholdova) Biomechanika. Dějiny a současnost, roč. 35 (2013), č. 2, s. 27.
 • A Journey to Utopia, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 17.
 • To Make a Long Story Longer: Czech Film Laws 1989 – 2011, Industry Reel vol. 3, Institute of Documentary Film, Prague 2012, s. 12 –15.
 • Tvář jako živý (elektronický) obraz, Cinepur roč. 19, č. 83 (2012), s. 18.
 • Mizející tělo. Taneční zóna, roč. 13, zima 2009, s. 32 – 35.

KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz