Katedra Filmovych Studii
 
tereza dvorakova

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.

Odborná asistentka
e-mail: tereza.dvorakova@ff.cuni.cz

Vzdělání

 • 2011 – PhD., obor filmová studia, FF UK Praha (disertační práce: Idea filmové komory a Českomoravské filmové ústředí. Politika a každodennost českého filmového průmyslu v době protektorátu)
 • 2003 – filmová a televizní produkce, FAMU Praha (diplomová práce: Alternativní kinodistribuce umělecky hodnotných filmů)
 • 2002 – filmová věda, FF UK Praha (diplomová práce: Prag-Film (1941-45). V průniku protektorátní a říšské kinematografie)

Zahraniční stáže

 • 2012 – výzkumný pobyt na Universität Potsdam (stipendium DAAD
 • 2005 – 2006 – Berlin + Erfurt (stipendium DAAD, mj. účast na Graduiertenkolleg Mediale Historiographien Weimar/ Erfurt, výuka na Universität Erfurt)
 • březen 2005 – MAGIS, III. Gradisca International Film Studies Spring School 
 • březen 2004 – MAGIS, II. Gradisca International Film Studies Spring School
 • 2001 – 2002 – Freie Universität Berlin (studijní pobyt)

Pedagogické zaměření

 • Dějiny české kinematografie (zejména období 40. let a tzv. normalizace), dějiny německé kinematografie, mikrohistorické výzkumné semináře, současná filmová praxe a kulturní politika, dějiny české filmové produkce a producentství, produkční a ekonomické dějiny filmy, český animovaný film.

Podíl na výuce

 • Povinné kurzy:  Dějiny světového filmu, Dějiny české a slovenké kinematografie C.
 • Realizované výběrové přednášky a semináře (výběr):  Základy filmové praxe, Instituce FV ve světě, Kinematografie Protektorátu Čechy a Morava, Dějiny německé kinematografie, Český (dokumentární) film 70. a 80. let, Hospodářské dějiny filmu, Der tschechische Film im Fokus, Der tschechische Film in Vorführungen, Producentské zázemí českého filmu, Česká filmová distribuce, Čs. dokumentární film 70. a 80. let, Kinematografie NDR, Významné producentské osobnosti čs. filmu, Orální historie: hnutí čs. filmových klubů, Evropa pod hákovým křížem, Český amatérský film, Free Cinema and After: Kapitoly z dějin bristkého filmu, Česká filmová distribuce, Český animovaný film, Kinematografie NDR, Kinematografie Třetí republiky, Německý expresionismus v mezioborovm kontextu, Odborná praxe, Významné producentské osobnosti čs. filmu, Základy klasické filmové technologie aj.
 • Další realizované přednášky: Kurzy pro zájemce o studium, Univerzita třetího věku, Juniorská univerzita FAMU aj.

Vědecké projekty

 • od 2016 - koordinátorka projektu NAKI II Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat (Národní filmový archiv, hlavní řešitel MFF UK)
 • 2016-2018 – Kolik kdy stál český film? Ekonomická analýza české filmové produkce 20.-80. let (ve spolupráci s IES FSV UK)
 • 2016-2017 – Dotazníkové šetření rozšíření oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých školách (pro MK ČR)
 • 2012 – Reichfilmkammer (individuální výzkumný projekt DAAD)
 • 2011-2012 – Filmové a zvukové dokumenty k historii čs. zahraniční politiky a diplomacie 1918-1992 (výzkumný projekt MZV ČR, ve spolupráci s Archivem ČRo)
 • 2009 – 2010 – účast na mezinárodním projektu La Storia in televisione (Pierre Sorlin a Istituto Storico Parri Emilia-Romagna Bologna)
 • 2008 – 2010 – Juniorský výzkumný projekt Mocenské kinematografické struktury období Protektorátu Čechy a Morava (GA AV)
 • 2009 – Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé (ve spolupráci s CEMES UK FSV pro MK ČR)
 • 2008 – 2009 –Intra-Visegrad Scholarship na téma Cinematic industry in the Protectorate of Bohemia and Moravia and Slovak State
 • 2005 – 2006 – DAAD výzkumně-studijní projekt – mj. výzkum na téma Böhmisch-Mährische Filmzentrale 1941-1945

Další odborné aktivity

 • ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací Národního filmového archivu (2012-2016)
 • členka Rady Státního fondu kinematografie (2008-2015; v letech 2008-2012 místopředsedkyně)e
 • koordinátorka pro komunikaci se zástupci filmového průmyslu v rámci projektu FIND – Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu (2012)
 • členka hodnotící komise pro hodnocení žádostí EHP1.-2. výzvy PO17
 • zpracovatelka oponentských posudků a odborných studií (mj. pro MK ČR, GA ČR a FRVŠ)
 • účast na českých i mezinárodních konferencích
 • příležitostná spolupráce s filmovými festivaly (dramaturgie, úvody, poroty) a filmovými produkcemi (rešerše a zajišťování audiovizuálních archivních materiálů, odborné poradenství)
 • jednatelka Sdružení přátel Cinepuru – fund rising, produkce, distribuce Cinepuru (1999-2003)
 • Iniciátorka a zakládající členka České společnosti pro filmová studia CEFS
 • členka European Network of Cinema and Media Studies NECS
 • členka redakčního okruhu časopisu Iluminace
 • zakládající členka Sdružení přátel Cinepuru
 • členka disciplinární komise FF UK (2008)
 • členka stipendijní komise FF UK (2009)

Přehled publikační činnosti (výběr)

Monografie:

 • Prag-Film AG 1941-1945. Im Spannungsfeld zwiscen Protektorats- und Reichs-Kinematografie. Muenchen: edition text + kritik 2008, 212 s. (úvodní kapitola Ivan Klimeš)
 • Koncepce klasifikace audiovizuálních produktů podle věkových skupin. Závěrečná zpráva o řešení projektu. Praha: CEMES FSV UK 2009, 83 s. /výzkumná studie pro MK ČR, spoluautor prof. Jan Jirák/.
 • 40 let filmových klubů. Uherské Hradiště: AČFK 2005, 20 s.

Kapitoly v kolektivních monografiích:

 • Prager Barock - Barokní Praha. Karel Plickas Kulturfilm der 1940er Jahre als Grenzfall der Sprachversionen. Hans-Michael Bock – Wolfgang Jacobsen – Juergen Schoening (eds.): Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. Muenchen: edition text + kritik 2006, s. 103-106.
 • Elmar Klos a zestátnění československé kinematografie. In: Jan Lukeš (ed.): Černobílý snář Elmara Klose. Praha: Národní filmový archiv 2011, s. 51-67.
 • Česká kinematografie v průniku totalit. Dis-/kontinuita vývoje českého poválečného filmu. In: Od svobody k nesvobodě 1945-1956. Praha: Vojenský historický ústav 2011, s. 38-47.
 • Marriages (not only) of convenience: history in Czech Television & television in Czech history. In: Pierre Sorlin et al: History on television in seven Eastern European countries. La Storia in televisione in sette paesi dell´Europa dell´Est. Bologna: Istituto Storico Parri Emilia-Romagna 2010, s. 65-92 /71-100/.
 • Českomoravské filmové ústředí jako ambivalentní pilíř protektorátní kinematografie. In: Protektorát v sociokulturních souvislostech. Hradec Králové: Univerzita HK 2009, s. 43–67.
 • Marketa Lazarová v zrcadle produkčních dokumentů Filmového studia Barrandov. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Praha: CASABLANCA - Václav Žák 2009, s. 51–75.
 • Třináct minut protektorátní idyly. Reportáž z Filmových žní 1941 a co v ní není. In: Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí - filmové obrazy zla. Praha: Casablanca – ÚSTR 2009, s. 174–1845.
 • Im Prager Spannungsfeld. Machtstrukturen der Kinematografie im Protektorat Böhmen und Mähren. In: Johannes Roschlau (ed.): Zwischen Barrandov und Babelberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. Muenchen: edition text + kritik 2008, s. 84-93.
 • S Jiřím Horníčkem: Kinematografie v rámci Protektorátu Čechy a Morava. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, s. 65-84.
 • S Jiřím Horníčkem: Kinematografie ve třicátých letech. In: Panorama českého filmu. Olomouc: Rubico 2005, s. 33-63.
 • Daleká cesta. In: Lexikon světového filmu, Praha: Orpheus 2005.
 • Nástup Otakara Vávry jako příklad nacionalistických tendencí v českém filmu padesátých let. In: Luboš Ptáček (ed.): Nacionalismus a film, Morava ve filmu. Sborník příspěvků z konference Nacionalismus a film. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci 2005; s. 97-101.


Články:

 • Babička, Cimbura, Paklíč… Protektorát a stříbrné plátno. Dějiny a současnost 35, 2013, č. 10, s. 21-24.
 • Český hraný film a filmaři za protektorátu. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 10, s. 45.
 • Film jako předmět výchovy dětí a mládeže před rokem 1989. Cinepur 14, 2007, č. 49, s. 20-21.
 • O Negativu a producenství. Dvojrozhovor s Pavlem Strnadem a Petrem Oukropcem. Cinepur 2006, roč. 14, č. 44, s. 12-13.
 • Potřebujeme zákon o kinematografii? Cinepur 2006, roč. 14, č. 47, s. 32-35.
 • Česká kinematografie v období normalizace 1969 - 1975. Výběrová bibliografie. Iluminace 2005, roč. 9, č. 1 (25), s. 216-227.
 • Distribuce umělecky náročných a nekomerčních filmů. Rekapitulace 1989-2002. Cinepur 2005, roč. 11, č. 21, s. 22-22.
 • Erotikon. Iluminace. 2005, roč. 14, č. 2 (46), s. 163-166.
 • Evropský film v kontextu jeho legislativního vymezení. Cinepur 2005, roč. 11, č. 23-24, s. 24.
 • Funkce treuhändera v protektorátním filmovnictví. Iluminace 2005, roč. 16, č. 1 (53), s. 111-113.
 • Německá dohoda o budoucnosti kinematografie protektorátu. Iluminace. 2005, roč. 14, č. 4 (48), s. 101-106.

Hostující editorka:

 • Iluminace 1/2007 – Současná česká kinematografie
Do roku 2009 publikovala pod dívčím jménem Tereza Dvořáková
Od roku 2009 publikuje převážně pod jménem Tereza Cz Dvořáková nebo Tereza Czesany Dvořáková
Přehled publikační činnosti 

 

KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz