Katedra Filmovych Studii
 

PhDr. Jindřiška Bláhová, Ph. D.


Odborná asistentka

e-mail: jindriska.blahova@ff.cuni.cz
web: https://cuni.academia.edu/JindriskaBlahova

Historička specializující se na vztahy mezi Hollywoodem a Evropou, filmovou kulturu v období komunistického režimu a transformace v 80. a 90. letech, dějiny filmového průmyslu a filmové festivaly. Doktorát získala ve Velké Británii na University of East Anglia (a v rámci co-tutelle na Katedře filmových studií FF UK). Absolvovala prací A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1943–1951, za níž byla oceněna Bolzanovou cenou Univerzity Karlovy za rok 2011. V letech 2011–2013 pracovala na pozici hlavní filmové kritičky a analytičky Hospodářských novin. Filmové kritice se věnuje i v současnosti pro týdeník Respekt. Je šéfredaktorkou filmového časopisu Cinepur.

Vedle rozsáhlé odborné publikační činnosti v češtině vyšly její studie v anglickém jazyce v předních amerických akademických časopisech: Historical Journal of Film, Radio and Television, Film History, and Post Script. Za esej “No Place for Peace-Mongers: Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux (1947), and Czechoslovak Communist Propaganda” získala cenu Mezinárodní asociace pro média a historii-IAMHIST. Jako hostující editorka připravila několik tematických čísel časopisu Iluminace (Postfeminismus, Trezorové filmy a

Filmové festivaly).
K vedení vítá bakalářské, magisterské a doktorské práce v oblasti dějin československé (po roce 1945) a české kinematografie, vztahů mezi Evropou a Hollywoodem, (globálního) filmového průmyslu, ekonomických a institucionálních dějin filmového průmyslu, distribuce, filmových festivalů, populární kultury, filmových hvězd a kritiky.

Vzdělání a akademické kvalifikace

 • 2010 Film and TelevisionStudies (Ph.D) // Filmová studia (Ph.D) - University of East Anglia, Norwich, Velká Británie // Filosofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; doktorská práce: A Tough Job for Donald Duck: Czechoslovakia, Hollywood, and Selling Films Behind the Iron Curtain, 1943-1951; Školitelé: Prof. Mark Jancovich (UEA), Peter Kramer (UEA), Prof. Andrew Higson / konzultant: Doc. PhDr. Ivan Klimeš (FF UK))
 • 2009 Certificate in Developing Teaching Skills
  Centre for Staff and Educational Development (CSED), University of East Anglia Teaching Certificate, University of East Anglia, Velká Británie
 • 2005 Mediální studia (Mgr.), Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních studií Diplomová práce: Televizní seriál Star Trek a gender budoucnosti
  Ocenění: Nejlepší diplomová práce v oblasti genderu, Katedra humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze
 • 2001–6 Filmová studia, Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta
 • 2001 Žurnalistika a komunikační studia (Bc) Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních studií

Stipendia a akademické stáže v zahraničí

 • 2006 - New York University, Tisch School of the Arts, Cinema Studies
 • 2002 - Glamorgan University, School of Media, Velká Británie

Zaměstnání 

 • 2014 Odborná asistentka, Katedra filmových studií, Filosofická fakulta UK (od 2015 zástupce vedoucí)
 • 2012 Šéfredaktorka, filmový časopis Cinepur (od 2010 redaktorka)
 • 2011–13Filmová kritička a analytička, Hospodářské noviny
 • 2010 Metropolitam Manchester University, přednášející
 • 2006–10 Výzkumný pracovník, Univerzita Karlova v Praze
 • 2006 Asistentka ředitele programu New York University, Summer in Prague, New York

Další akademické funkce a členství v profesních organizacích

 • Členka oborové rady, FF UK
 • Členka redakční rady Iluminace, časopis pro historii, teorii a estetiku filmu Členka komise Odboru médií a audiovize, MK ČR
 • Expertka Státního fondu kinematografie
 • Externí dramaturgický expert, Česká televize, Filmové centrum
 • Členka Mezinárodní federace filmových kritiků FIPRESCI
 • Členka výkonného výboru Asociace českých filmových kritiků
 • Členka Network of Eastern European Film Scholars in the UK

Vědecké zaměření

 • Dějiny filmového a mediálního průmyslu, kultury a politiky
 • Filmová a audiovizuální kultura v období komunismu
 • Transformace filmových průmyslů v post-komunistických zemích
 • Hollywood a Evropa (globalizace filmového průmyslu)
 • Dějiny Hollywoodu (průmysl, instituce, produkce, kultura)
 • Filmová distribuce a marketing
 • Filmové festivaly - teorie a praxe
 • Filmové hvědzy v národním kontextu
 • Populární kultura, nízká kultura a teorie žánru
 • Teorie filmu a ideologie
 • Film a propaganda

Vědecké granty

 • 2016–18 Vnitřní rozvojový grant FF UK (FF 16 TO1 44). Tvorba nových předmětů v anglickém jazyce a koordinace hostování zahraničních profesorů.
 • od 2014 součástí Programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, projekt Kultura a totalita.
 • 2015 Mezinárodní workshop: Filmové dědictví - současnost a budoucnost. International Visegrad Fund.
 • 2014 Mezinárodní workshop: Současný německý film (autoři, trendy, témata). Česko- německý fond budoucnosti.
 • 2013 Transformation of Central European Cinema after 1989. International Visegrad Fund, Small Grants Program.
 • 2008–2010 A Tough Job for Donald Duck: Hollywood and Selling Films behind the Iron Curtain (1943-1951). Granty Fondu mobility, Filosofická fakulta, Univerzita Karlova, University of East Anglia.
 • 2008–10 Československo a Hollywood, 1945–1956. Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK, č. 258126).
 • 2009 Československo, americký státní department a kulturní diplomacie. Interní grant specifického výzkumu (č. 224133), FF UK.
 • 2006 „Současné metody a přísupy filmových studií“ (spoluřešitelka). Interní grant specifického výzkumu. FF UK, 2006. Výstupem je vytvoření metodologického rozcestníku KFS.
 • 2006Výzkumný grant, výzkum v Margaret Harrick Library, Los Angeles. American Fund for Czechoslovak Relief, New York.

Pedagogická činnost

Přednášky
 • Současný Hollywood (FF UK, Praha)
 • Hollywood a svět (FF UK, Praha)
 • Marketing a distribuce (FF UK, Praha)
 • Dějiny světového filmu (FF UK, Praha)
 • Klasický Hollywood (FF UK, Praha)
 • Audiovizuální kultura v Československu 80. let (FF UK, Praha)
 • Czechoslovak Popular and Genre Cinema (FF UK, Praha)
 • Distribuce a marketing v československém filmu (MU, Brno)
 • Transatlantic Cinematic Relations: Czechoslovakia and Hollywood (FF UK, Praha) Neoformalistická filmová analýza (UJAK, Praha)
 • Dějiny americké kinematografie (UJAK, Praha)
 • Formal Qualities of Hollywood Cinema (MMU, Manchester, Velká Británie) Film History: Cinema to 1930 (UEA, Norwich, Velká Británie)

Semináře

 • Dějiny světového filmu: analýza a interpretace (FF UK)
 • Seminář kritického psaní (FF UK)
 • Současný Hollywood (FF UK, Praha)
 • Klasický Hollywood (FF UK, Praha)
 • Audiovizuální kultura v Československu 80. let (FF UK, Praha) 3
 • Marketing a distribuce (FF UK, Praha)
 • Současná filmová kritika a management filmového časopisu (UP, Olomouc) Film Festivals: History, Approaches, Issues (MU, Brno)

Vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací.
V současnosti vedené doktorské projekty:
PhDr. David Čeněk - Československo-francouzské vztahy v kinematografii 1958-1970
Mgr. Martin Mišúr - Výzkum filmových cyklů v zestátněné československé kinematografii

Přehled publikační činnosti (výběr)

Hostující editorka
 • Jindřiška Bláhová (ed), Filmové festivaly. Praha: Iluminace, 2014 (vol. 25, č. 1).
 • Jindřiška Bláhová (ed), Trezorové filmy v kinematografiích východní Evropy. Praha: Iluminace, 2010 (vol. 22, č. 3).
 • Jindřiška Bláhová (ed), Post-feminismus a filmová studia. Praha: Iluminace, 2008 (vol. 20, č. 4)
Studie v recenzovaných zahraničních časopisech

 • ‘The Good, the Bad, and the Un-American: The Czechoslovak Film Monopoly, Hollywood, and the American Independent Distributors’, Post Script 30, 2011, no. 2 (Winter/Spring), s. 9–20.
 • ‘A Merry Twinkle in Stalin’s Eye: Eric Johnston, Hollywod and the Soviet Union’, Film History 22, 2010, no. 3 (September), s. 347–359.
 • ‘No Place for Peace-Mongers: Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux (1947), and Czechoslovak Communist Propaganda’, Historical Journal of Film, Radio and Television 29, 2009, no. 3 (September), s. 321–342.

Další studie v anglickém jazyce


 • National, Socialist, Global: The Changing Roles of the Karlovy Vary Film Festival, 1946-1956. In: Lars Karl, Pavel Skopal (eds.), Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960. New York and Oxford: Berghahn 2016, s. 245–272.
 • “If not for their Artistic Merit then their Capacity to Connect with People”: Czechoslovak Communists, Late Cold War Cultural Policy, and Youth-oriented American Films. Iluminace 26, 2015, č. 1, s. 43–61 (spolu s Richardem Nowellem)
 • A Lady Crazy About Film: Thea Červenková and Women Film Pioneers in Czechoslovak Silent Cinema. In: Jane Gaines, Radha Vatsal, and Monica Dall’Asta, eds. Women Film Pioneers Project. Center for Digital Research and Scholarship. New York, NY: Columbia University Libraries, 2013.
 • “They’ve Seen the Impossible... They Lived the Incredible”: Repackaging Czechoslovak Films for the US Market during the Cold War, Iluminace 24, 2012, č. 3, s. 134–139.

Studie v českém jazyce v recenzovaných časopisech (výběr)


 • Empirický výzkum festivalů je klíčový, ale téměř nemožný: rozhovor s Dinou Iordanovou. Iluminace 26, 2014, č. 1, s. 99–105.
 • „Zde není místa pro podněcovatele míru“: Charlie Chaplin, Monsieur Verdeux a československá komunistická propaganda. Iluminace 24, 2012, č. 1, s. 69–86.
 • Ven z trezoru: přehodnocování a uvolňování zakázaných československých filmů ze 60. let. Iluminace 22, 2010, č. 3, s. 83–113.
 • Hry s režimem: přehodnocování zakázaných filmů a role kulturní inteligence. Iluminace 22, 2010, č. 3, s. 114–118.
 • Praha není žádný Minsk: výběr hollywoodských filmů pro ČSR 1945-1946. Iluminace 21, 2009, č. 3, s. 5–20.
 • Generační nenávist k feminismu neexistuje, Rozhovor s profesorkou Yvonne Tasker. Iluminace 20, 2008, č. 4, s. 133–140.
 • Hollywood za železnou oponou: vyjednávání o nové smlouvě o dovoz hollywoodských filmů do Československa po II. Světové válce. Iluminace 20, 2008, č. 4, s. 16–62.
 • Politické “flirty” prezidenta MPAA Erica Johnstona se Stalinem a Chruščovem. Iluminace 20, 2008, č. 4, s. 168-169.
 • Éra blockbusteru nezačala s Čelistmi, rozhovor s filmovým historikem Richardem Nowellem, Cinepur 91, 2014, č. 93, s. 48–53.
 • Transformers jsou jako Ben Hur, Rozhovor s filmovým historikem Richardem Nowellem. Cinepur 89, 2012, č. 81, s. 56–60.
 • Víme co a víme jak, současná norská kinematografie a filmový průmysl. Cinepur, 2011, č. 77, s. 58–60.
 • Jednoduše něco pro každého, norská kina a norská distribuce. Cinepur, 2011, č. 77, s. 66–69.
 • Víš jak vím, že jsi gay: specifika mužské genderové identity ve filmech „skupiny“ Judda Apatowa. Cinepur 85, 2008, č. 61, s. 37–39.
 • Tenhle byznys si držíme od těla, Jak cenzura zachránila moderní Hollywood. Cinepur, 2007, č. 51, s. 57.

Kapitoly v knihách

 • Pár správných esenbáků, pár správných filmařů: hledání modelu socialistické kinematografie a produkce filmu Král Šumavy, 1957–1959. In: Petr Kopal (ed.), Král Šumavy: socialistický thriller. Praha: Casablanca a NFA (v tisku).
 • Počátky a cíle, 1946 – 1959. In: Eva Zaoralová, Příběh festivalu: 50 ročníků filmového festivalu Karlovy Vary. Praha: Film Service Festival, 2015, s. 7–34.
 • Hubičky na vývoz, distribuce a recepce Ostře sledovaných vlaků v západní Evropě a v USA. In: Lukáš Skupa (ed.), Ostře sledované vlaky. Praha: NFA, 2014, s. 64–90.
 • Stalinovy klony v Hollywoodu a Sověti na Barrandově: československý tisk, Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti (1947–48) a filmová kulturní politika KSČ. In: Petr Kopal (ed.), Film a dějiny III: Politická kamera - film a stalinismus, Praha: Casablanca, 2012, s. 347–376.
 • Národní, mezinárodní, globální. Proměny rolí filmového festivalu v Karlových Varech, 1945–1956. In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945-1960, Praha: Academia, 2012, s. 174–211.
 • Stovky kritik a analytických textů v českých periodicích - Respekt, Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes.
Konference (příspěvky a pozvaný mluvčí)
 • Panel Současný stav výzkumu televize. Workshop České společnosti pro filmová studia (panelista). Univerzita Palackého v Olomouci, 2014.
 • Panel Aktuální filmologický výzkum, Metody, trendy a mezery ve výzkumu českého filmu a televize (panelista). Workshop České společnosti pro filmová studia Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
 • „The Great World behind the Curtain: Hollywood and Eastern Europe“. Return of American Films to Europe: Economics, Politics, Ideology International Conference, University of Lausanne a University of Haute Bretagne / Rennes 2, Švýcarsko, 2013.
 • Panel Krize kulturních časopisů? (panelista). Tranzitdisplay, Praha, 2012.
 • Marty (1955), IFF Karlovy Vary, and Czechoslovak-HollywoodCold War Relations”.
 • Konfenrece Screen Industries in East Central Europe, Masarykova Univerzita, Brno, 2012.
 • „The role of film Criticism in Contemporary Cinema Landscape”. Odessa International Film Festival, School of Film Critics, Odesa, Ukrajina, 2012.
 • „The Real Mission to Moscow: Hollywood, the Soviet Film Industry, and Eastern European Markets“. Konfenrece Screen Industries in East Central Europe, Masarykova Univerzita, Brno, 2011.
 • „Go East: Hollywood, sovětský filmový monopol a československý filmový trh po 2. světové válce“. Sympozium Un cinéma sous contrôle?, Le Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha, 2011.
 • „A Merry Twinkle in Stalin’s Eye: Eric Johnston, Hollywood and the Soviet Union“. British Association for American Studies Annual Conference. University of East Anglia, Velká Británie, 2010.
 • „Good, Bad and Irresponsible: the Curious Case of US Independent Distributors, Hollywood and Czechoslovak Communists“. American Independent Cinema: Past, Present and Future, Conference, Liverpool John Moores University, Velká Británie, 2009.
 • „Hollywood stars and Czechoslovak Communist Propaganda“. 55. British Association for American Studies Annual Conference, Nottingham, Velká Británie, 2009.
 • „NoPlaceforPeace-Mongers:CharlesChaplinand Czechoslovak Communist Propaganda“, Cultural Representations of the Cold War Conference, Universität Osnabrück, Německo, 2008.
 • „The Political Significance of the Butcher in Love: The Release of Marty at the IFF Karlovy Vary“. Popular Culture and (World) Politics Conference, University of Bristol, Velká Británie, 2008.

Popularizační a mimokatederní činnost

 • 2013–16 Organizátorka a dramaturgyně mezinárodních workshopů
  • Mezinárodní workshop: současný německý film (autoři, trendy témata)
  • Mezinárodní workshop: transformace kinematografií zemí Visegradu po roce 1989
  • Mezinárodní workshop: filmové dědictví - současnost a budoucnost
 • 2007–8 Organizátorka akademických workshopů: Hollywood and Czechoslovakia a Stars and Stardom, Univerzita Karlova v Praze
 • 2004–06 Spoluorganizátorka programu Audiovisual (Kino Světozor) zaměřeného na prezentaci současné audiovizuální tvorby

Akademická ocenění

 • 2011 Bolzanova cena, Univerzita Karlova v Praze, Nejlepší doktorská práce v oblasti humanitních studií
 • 2009 Routledge-IAMHIST Junior Scholar Outstanding Article Award 2009 for “No Place for Peace-Mongers: Charlie Chaplin, Monsieur Verdoux (1947), and Czechoslovak Communist Propaganda”, Historical Journal of Film, Radio and Television, 29.3: s. 321–342.
 • 2006 Nejlepší diplomová práce v oblasti genderu (práce Televizní seriál Star Trek a gender budoucnosti, Katedra humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz