Katedra
Studium
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
  Výzkumné projekty
Konference s účastí KFS
Publikační činnost
Zahraniční spolupráce
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Zahraniční spolupráce

Katedra filmových studií se v současné době podílí na řadě projektů mezinárodní výměny. V rámci některých z nich se uskutečňují také výzkumné projekty, doktorské a postdoktorské stipendijní pobyty a hostování našich pedagogů na zahraničních univerzitních pracovištích.


V rámci smluv programu Erasmus-Socrates hostoval prof. Jiří Cieslar v květnu 2004 na sardinské Universita degli Study di Cagliari. Ve akademickém roce 2006-07 se uskutečnila série výměnných přednášek mezi pedagogy naší katedry (PhDr. Ivan Klimeš, doc. Stanislava Přádná, PhDr. Petra Hanáková, Ph. D.) a pedagogy filmové vědy z Vysoké školy múzických umení v Bratislavě (prof. Václav Macek, doc. Jelena Paštéková, CSc., doc. Martin Ciel, Ph.D.). Pro akademický rok 2008-09 je plánována pedagogická výměny s Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 (PhDr. David Čeněk - Prof. Michel Marie).

Stipendia Visegrádského fondu umožnila roční výzkumný pobyt dvěma slovenským kolegyním: Mgr. Petře Hanákové, Ph. D. (2006-07) a Mgr. Janě Dudkové, Ph.D. (2007-08).  


Mgr. et MgA. Tereza Dvořáková díky stipendiu Německé výměnné akademické agentury DAAD realizovala v akademickém roce 2005-06 výzkumně-studijní pobyt v SRN, včetně účasti na Graduiertenkollegu Medialen Historiographien ve Výmaru.

V akademickém roce 2007-08 byla podepsána smlouva s britskou University of East Anglia in Norwich, UK podepsána první smlouva programu Co-tutelle, který umožňuje naší studentce doktorského programu Mgr. Jindřišce Bláhové studium a přípravu disertace pod mezinárodním vedením obou institucí.

Členové katedry filmových studií se aktivně podílejí na vytváření nové evropské struktury oboru v podobě instituce Evropská síť filmových a mediálních studií NECS (zal. 2006). NECS mj. organizuje každoroční konference, jichž se členové a studenti katedry pravidelně účastní.


Doktorand katedry filmových studií Mgr. Tomáš Hála odjel částečně podpořen nadací Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových v akademickém roce 2007-08 na tříměsíční studijní pobyt  do Moskvy.


Katedra filmových studií se v letech 2003-2006 zapojila spolu s univerzitami Amsterdam, Bremen, Locarno, Milan, Pisa, Paris III, Udine a Valencia do projektu „Multiples and multiple language versions in early sound era“, jehož přímým výstupem byly mezinárodní týdenní workshopy „MAGIS, Gradisca International Film Studies Spring Schoul“ v italské Gradisce, jichž se postupně zúčastnila řada pedagogů a studentů katedry.

Od roku 2008 se katedra filmových studií účastní mezinárodního projektu European Intensive Program  „Cinema, contemporary art, heritage. Contemporary practices of the image and museum policies” organizovaného Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (IRCAV-Institut de Recherche sur le Cinéma et l’AudioVisuel - et UFR Cinéma & AudioVisuel). D projektu se zapojily také Université Denis Diderot-Paris, Bochum University, Université de Liège, University Pompeu Fabra of Barcelona (Domenec Font), University of Valencia, Catholic University of the Sacred Heart of Milano, University of Pisa, University of Udine a University of Amsterdam. 

V rámci přímých mezikatederních kontaktů hostovali členové katedry např. na těchto zahraničních universitách: Universität Wien, Vysoká škola múzických umení Bratislava, Universität Erfurt.

V neposlední řadě jsou členové katedry konzultanty zahraničních disertačních a diplomových prací z oblasti dějin české kinematografie. 

 


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz