Katedra
Studium
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
  Výzkumné projekty
Konference s účastí KFS
Publikační činnost
Zahraniční spolupráce
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Bibliografie za rok 2003

Bibliografie za rok 2002

Bibliografie za rok 2001

Bibliografie a publikační činnost

Publikační činnost členů katedry za rok 2003

Bendová, Helena: Gotta dance! [I].(Gotta dance!) .  In: Cinepur. ročník časopisu: 12., 2003, číslo časopisu: 29., s. 24-25.  ISSN 1212-516X  Anotace: Úvod do poetiky fimového muzikálu. (Introduction to the poetics of musical comedy.)
film//_.

Bendová, Helena: Labyrint světla [I].(The labyrinth of light) .  In: Iluminace. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 1., s. 151-153.  ISSN 0862-397X  Anotace: Text o filmu Juliena Duviviera Pépé le Moko. (Text about film of Julien Duvivier Pépé le Moko.)
film//_.

Bendová, Helena: Od Schefera k Esquenazimu. Úvod k četbě [I].(From Schefer to Esquenazi. An Introduction) .  In: Iluminace. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 3., s. 25-30.  ISSN 0862-397X  Anotace: Úvod do díla Jeana Louise Schefera a Jeana-Pierra Esquenaziho. (Introduction to the  work of Jean Louis Schefer and Jean-Pierre Esquenazi.)
film//_.

 
Bendová, Helena: Paměť plovárny [I].(Memory of the swimming-pool) .  In: Iluminace. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 3., s. 109-111.  ISSN 0862-397X  Anotace: Text o filmu Petera Kerekese 66 sezón. (Text about film of Peter Kerekes 66 seasons.)
film//_.

Bendová, Helena: Solaris - A smrt nebude mít žádnou moc [I].(Solaris - And the death will have no power) .  In: Cinepur. ročník časopisu: 12., 2003, číslo časopisu: 27.,  s. 61.  ISSN 1212-516X  Anotace: Recenze snímku Solaris Stevena Soderberga. (Review of Solaris from Steven Soderberg.)
film//_.

Bendová, Helena: Tajemství ve hvězdách (Velkého vozu) [I].(Mystery of stars (of the Charles´s Wain)) .  In: Iluminace. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 2., s. 117-119.  ISSN 0862-397X  Anotace: Text o filmu Luchina Viscontiho Hvězdy velkého vozu. (Text about film of Luchino Visconti The Stars of the Charles´s Wain.)
film//_.

Bendová, Helena: Typy mimoobrazového pole (případ Hitchcocka a Hanouna) [I].(Types of the off-screen space (a case of Alfred Hitchcock and Marcel Hanoun)) .  In: Iluminace. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 3., s. 5-22.  ISSN 0862-397X  Anotace: Analýza rozličných druhů mimoobrazového pole ve filmu. (Analysis of different types of off-screen spaces in the cinema.)
film//_.

Bernard, Jan: FAMUFEST  03 [I].(FAMUFEST 03) .  In: Film a doba. ročník časopisu: 49., 2003, číslo časopisu: 4.,  ???  ISSN 0015-1068  Anotace: Vítězné filmy festivalu FAMU. (The Best student films at FAMU film festival.)
tvorba studentů FAMU//_.

Bernard, Jan: Joseph Strick (Portrét avantgardního filmaře) [I].(Joseph Strick (A portrait of experimental filmmaker)) .  In: Film a doba. ročník časopisu: 49., 2003, číslo časopisu: 3., s. 137-140.  ISSN 0015-1068  Anotace: Portrét J. Stricka, zvláště analýza filmů The Balcony a The Ulysses. (Portrait of J. Strick´work, in particular  The Balcony and The Ulysses.)
tvorba newyorského filmaře//_.

Bernard, Jan: Máte pro nás zprávu? (Ben Tuček a jeho Děvčátko) [I].(Do you have an information for us? (B. Tucek and his Girlie)) .  In: Film a doba. ročník časopisu: 49., 2003, číslo časopisu: 1., s. 56-59.  ISSN 0015-1068  Anotace: Kritika filmového debutu B. Tučka Děvčátko, profil autora. (A critique of  first feature of B. Tucek, The Girlie, profile of director.)
kritika filmu//_.

Bernard, Jan: Pasoliniho kosti [I].(The Bones of P.P. Pasolini) .  In: Film a doba. ročník časopisu: 49., 2003, číslo časopisu: 1., s. 10-14.  ISSN 0015-1068  Anotace: P. P. Pasolini, prolínání života a díla. (P. P. Pasolini,essay on life and work of filmmaker.)
film//_.

Bernard, Jan: Úloha audiovizuální kultury v současné informační společnosti [I].(The Role of AV Culture in Society of Information) .  In: Disk. ročník časopisu: 2., 2003, číslo časopisu: 4., s. 72-76.  ISSN 1213-8665  Anotace: Kultivace tvůrců kultury v době digitálního šíření informací. (Cultivation of culture - makers in times of digital information.)
masmédia//_.

Cieslar, Jiří: Kočky na  Atalantě [monografie].(Cats on Atalanta) .  1. vyd.  Praha: Akademie múzických umění v Praze; 2003,  575 s.  ISBN 80-85883-89-9  Anotace: Filmové eseje a kritiky. (Film studies and criticisms.)
filmová věda.

Cieslar, Jiří: Vidět a nevidět  [I].(To see and not to see) .  In: Cinepur. ročník časopisu: 2., 2003, číslo časopisu: 30., s. 50-51.  ISSN 1213-516X  Anotace: O filmu Barva ráje Majidi Majidiho. (About film the colour of the paradise Majidi Majidiho.)
filmová věda//_.

Cieslar, Jiří: Volterra [I].(Volterra) .  In: Reflex. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 36., s. 64-68.  ISSN 0862-6634  Anotace: O Viscontiho filmu Hvězdy velkého vozu. (About Visconti's  film Stars of the big dipper.)
filmová věda//_.

Hála, Tomáš: 25. hodina [VI].(25 th Hour ) .  In: Tiscali .2003,   s. www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: 28 dní poté [VI].(28 Day Later ... ) .  In: Tiscali .2003,   s. www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Albín jménem Noi  [VI].(Noi the Albine) .  In: Tiscali .2003,   s. www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie //_.

Hála, Tomáš: Amarcord  [VI].(Amarcord ) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie //_.

Hála, Tomáš: Blue Moon [I].(Blue Moon ) .  In: Film a doba . ročník časopisu: XLIX., 2003, číslo časopisu: 3., s. 144-145.  ISSN 0015-1068  Anotace: Recenze na rakouský film. (Review on the Austrian film.)
kinematografie //_.

 
Hála, Tomáš: Casablanca [VI].(Casablanca) .  In: Tiscali .2003,   s. http://kino.tiscali.cz/filmy/f_review.asp?art_id=3768film_id=3331.
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Čas znovu nalezený  [VI].(Time Regained) .  In: Tiscali .2003,   s. www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš [autor statě]: Dokumentární tvorba Sergeje Paradžanova  [stať ve sborníku].(The documentary creation by Sergei Parajanov ) editoři: Kubica, P., Slováková, A. In: DO - sborník pro dokumentární film . 1. vyd. Doprovodná publikace 7. mezinárodního film. festivalu dokument. filmů Jihlava 2003. Jihlava : Jihlava; 2003,  s. 169-175.   Anotace: Dokumentární tvorba režiséra arménského původu. (The documentary creation by director of Armenian origin.)
kinematografie.

Hála, Tomáš: E. Le. M. Klimov [VI].(E. Le. M. Klimov ) .  In: Ponrepo .2003, číslo časopisu: 12., s. 14-17.   Anotace: Portrét ruského režiséra Elema Klimova. (The portrait of Russian director Elem Klimov.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Hodina pravdy  [VI].(City by the Sea) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Intacto  [VI].(Intact ) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Kruh  [VI].(The Ring) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Mléčná dráha [VI].(Milky Way) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie //_.

Hála, Tomáš: Rozhovor s Ivanem Vojnárem  [VII].(The interview with Ivan Vojnar) .  In: Tiscali .2003,   s. http://kino.tiscali.cz/article.   Anotace: Rozhovor s filmovým režisérem Ivanem Vojnárem. (The interview with the film director Ivan Vojnar.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Rozhovor se Zdeňkem Tycem  [VII].(The interview with Zdeněk Tyc) .  In: Tiscali .2003,   s. http://kino.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Rozhovor s filmovým režisérem Zdeňkem Tycem. (The interview with the film director Zdenek Tyc.)
kinematografie //_.

Hála, Tomáš: Různost pohledů a pocity Evropana [I].(The difference of views and feelings of the European man ) .  In: Salon - literární příloha Práva .2003, číslo časopisu: 326., s. 2-3.  ISSN 1211-2119  Anotace: Komentář ke Dnům kritiků Variety na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy vary 2003. (Commentary on the Variety Critics´Choice in the International Film Festival Karlovy Vary 2003 .)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Sergej Paradžanov - básník filmu  [I].(Sergei Parajanov - poet of film ) .  In: Cinepur . ročník časopisu: 7., 2003, číslo časopisu: 28., s. 20-21.  ISSN 1213-516X  Anotace: Portrét režiséra arménského původu. (Portrait of the director of the  Armenian origin.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Sladký život [VI].(The Sweet Life) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Solaris ve třech podobách  [VI].(Solaris in the three forms) .  In: Tiscali .2003,   s. www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Komparace knihy Stanislawa Lema se dvěmi filmovými adaptacemi. (The comparation of the book by Stanislaw Lem with the two film adaptations.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Z rozhovorů o Sergeji Paradžanovovi  [VII].(From the interviews about Sergei Parajanov ) .  In: Cinepur . ročník časopisu: 7., 2003, číslo časopisu: 28 ., s. 22-23.  ISSN 1213-516X  Anotace: Rozhovory s bývalými spolupracovníky režiséra arménského původu. (Interviews with former collaborators of the director of the Armenian origin.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Zelený paprsek [VI].(The Green Ray) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy.   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hála, Tomáš: Zvětšenina [VI].(Blow-Up) .  In: Tiscali .2003,   s. http://www.tiscali.cz/filmy .   Anotace: Recenze na film. (Review on the film.)
kinematografie//_.

Hanáková, Petra: Alternace a paralely: struktura muzikálu [I].(Alterations and Paralels: The Structure of Musicals) .  In: Cinepur. ročník časopisu: 12., 2003, číslo časopisu: 29., s. 29-29.  ISSN 1213-516X  Anotace: Nástin strukturace žánru muzikálu. (A study in the structure of the genre.)
filmová studia//_.

Hanáková, Petra: Célina a Julie si vyjely na lodi [I].(Céline and Julie go boating) .  In: Cinema. ročník časopisu: 13., 2003, číslo časopisu: 9., s. 86-87.  ISSN 1210-132X  Anotace: Recenze filmu Jacquese Rivetta Célina a Julie si vyjely na lodi. (Review of Jacques Rivette's film Céline et Julie vont au bateau.)
filmová studia//_.

Hanáková, Petra: Dina [I].(Dina) .  In: Cinema. ročník časopisu: 13., 2003, číslo časopisu: 7.,  s. 98.  ISSN 1210-132X  Anotace: Recenze filmu Dina Ole Bornedala. (Review of Ole Bornedal's film I'm Dina.)
filmová studia//_.

Hanáková, Petra [autor statě]: Grubostta na narcisizma ili za nesretniceskata tendencia v svremennoto cesko kino [stať ve sborníku].(The violence of narcissism or the tradition of "looser film" in contemporary Czech cinema) editor: Mladenova, M. In: Homo Bohemicus. 1-2/2003 vyd.  Sofie: Heron Press; 2003,  s. 45-47.   Anotace: Článek o současném českém filmu pro sborník bulharských bohemistů. (An article on contemporary Czech cinema for a publication of Bulgarian bohemists.)
filmová studia.

Hanáková, Petra: Leni Riefenstahlová [I].(Leni Riefenstahl) .  In: Cinema. ročník časopisu: ???, 2003, číslo časopisu: 11., s. 84-87.  ISSN 1210-132X  Anotace: Článek věnovaný životu a dílu nejvýznamnější německé dokumentaristky. (A survey of the life and work of the most important German documentarist.)
filmová studia//_.

Hanáková, Petra: Pojem: sutura [I].(A concept: suture) .  In: Cinepur. ročník časopisu: 12., 2003, číslo časopisu: 30., s. 54-54.  ISSN 1213-516X  Anotace: Objasnění pojmu sutura. (Explication of the term suture.)
filmová studia//_.

Hanáková, Petra: Půlnoční míle [I].(Moonlight Mile) .  In: Cinema. ročník časopisu: 13., 2003, číslo časopisu: 10., s. 84-85.  ISSN 1210-132X  Anotace: Recenze filmu Brada Silberlinga. (Review of Brad Silberling's film.)
filmová studia//_.

Hanáková, Petra: Soupeři [I].(Duelists) .  In: Cinema. ročník časopisu: 13., 2003, číslo časopisu: 6., s. 11-11.  ISSN 1210-132X  Anotace: Recenze filmu Ridleyho Scotta Soupeři. (Review of Ridley's Scott film The Duelists. )
filmová studia//_.

Hanáková, Petra [autor statě]: Velké detaily ženské tváře a jejich role ve filmu [stať ve sborníku].(Close-ups of woman's face and their role in film) editoři: Kalivodová, E., Knotková-Čapková, B. In: Ponořena do Léthé. 1. vyd. Sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000-2001. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta; 2003,  s. 84-91.  ISBN 80-7308-053-2  Anotace: Studie funkce velkého detailu ženské tváře ve filmu. (A study of the function of close-ups of woman's face in Film.)
gendrové studie filmu.
Číslo výzkumného záměru: MSM 112100005

Hanáková, Petra: Zelený paprsek [I].(Green Ray) .  In: Cinema. ročník časopisu: 13., 2003, číslo časopisu: 9., s. 86-86.  ISSN 1210-132X  Anotace: Recenze filmu Erica Rohmera Zelený paprsek. (Review of Eric Rohmer's film Le Rayon Vert.)
filmová studia//_.

Klimeš, Ivan [autor statě]: Cech panen kutnohorských z hlediska nacionálního. (Svědectví dialogů) [stať ve sborníku].("Cech panen kutnohorských" from the nationalistic point of view: a witness of dialogs) editor: Ptáček, L. In: Nacionalismus a film. Morava ve filmu. 1. vyd.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci; 2003,  s. 79-88.  ISBN 80-244-0552-0  Anotace: Analýza protiněmeckého zaměření filmu Otakara Vávry "Cech panen kutnohorských" (1938). (An analysis of the anti-German tendency in the Otakar Vávra's film "Cech panen kutnohorských" (1938).)
film.
Číslo výzkumného záměru: MSM 112100001

Klimeš, Ivan: Film d'Art: Zavraždění vévody de Guise [I].(Film d'Art: L'Assassinat du duc de Guise) .  In: Dějiny a současnost. ročník časopisu: 25., 2003, číslo časopisu: 1., s. 18-19.  ISSN 0418-5129  Anotace: O historickém kontextu proslulého filmu "Zavraždění vévody de Guise" (1908) z produkce společnosti Film d'Art. (On the historical context of the famous film "L'Assassinat de duc de Guise" (1908) produced by the company Film d'Art.)
film//_.
Číslo programu na podporu výzkumu (granty, výzkumná centra): GAČR 408/01/0071 

Klimeš, Ivan: František Vláčil: Ďáblova past [I].(František Vláčil: Ďáblova past) .  In: Dějiny a současnost. ročník časopisu: 25., 2003, číslo časopisu: 3., s. 27-29.  ISSN 0418-5129  Anotace: O postavení filmu Františka Vláčila "Ďáblova past" ve vývoji českého historického filmu. (On the position of the František Vláčil's film "Ďáblova past" in the developement of a Czech historical film.)
film//_.

Klimeš, Ivan: Jan Bor: Neporažená armáda [I].(Jan Bor: Neporažená armáda) .  In: Dějiny a současnost. ročník časopisu: 25., 2003, číslo časopisu: 6., s. 17-19.  ISSN 0418-5129  Anotace: O historických okolnostech vzniku filmu "Neporažená armáda" (Jan Bor, 1938), jehož výrobu poznamenala Mnichovská dohoda. (On the historical context of the film "Neporažená armáda" (dir. Jan Bor, 1938), whose production was influenced by the Munich agreement.)
film//_.

Klimeš, Ivan: Kino jako škola zločinu [I].(A Cinema as the School of Crime) .  In: Cinepur. ročník časopisu: 12., 2003, číslo časopisu: 26., s. 21-21.  ISSN 1213-516X  Anotace: K diskusím o škodlivém vlivu kina vedeným kolem roku 1910. (On discussions to the negativ influence of a cinema at the beginning of the 1910th.)
film//_.
Číslo programu na podporu výzkumu (granty, výzkumná centra): GAČR 408/01/0071 

Klimeš, Ivan [autor statě a editor sborníku]: Marijka nevěrnice (1934). Pokus o nezávislý film [stať ve sborníku].(Marijka nevěrnice (1934): An Attempt on an Independet Film) editoři: Klimeš, I., Heiss, G. In: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let / Bilder der Zeit. Der tschechischer und der österreichischer Film der 30er Jahre. 1. vyd. Knihovna Iluminace. Praha - Brno: Národní filmový archiv - OSI Brno; 2003,  s. 160-181.  ISBN 80-7004-107-2  Anotace: Analýza filmu a produkční historie "filmu tří spisovatelů" (Vladislav Vančura, Ivan Olbracht, Karel Nový) "Marijka nevěrnice" (1934) natočeného na Podkarpatské Rusi. (An analysis of the film and a history of a production of the "film by three authors" (Vladislav Vančura, Ivan Olbracht, Karel Nový) "Marijka nevěrnice" (1934) which was made in Sub-Carpathian Ukraine.)
film.

Klimeš, Ivan: Max Ophüls: Die verkaufte Braut [I].(Max Ophüls: Die verkaufte Braut) .  In: Dějiny a současnost. ročník časopisu: 25., 2003, číslo časopisu: 2., s. 24-25.  ISSN 0418-5129  Anotace: O historické recepci německé filmové adaptace Smetanovy Prodané nevěsty natočené Maxem Ophülsem v roce 1932. (On the historical reception of the Max Ophüls's film "Die verkaufte Braut" (1932) based on the Bedřich Smetana's opera "The Bartered Bride".)
film//_.

Klimeš, Ivan: Miloš Makovec: Velké dobrodružství [I].(Miloš Makovec: Velké dobrodružství) .  In: Dějiny a současnost. ročník časopisu: 25., 2003, číslo časopisu: 4., s. 19-21.  ISSN 0418-5129  Anotace: Analýza filmu Miloše Makovce "Velké dobrodružství" (1952) o cestovateli dr. Emilu Holubovi v kontextu trendů životopisného filmu po únoru 1948. (An analysis of the Miloš Makovec's film "Velké dobrodružství" (1952) about the traveller Dr. Emil Holub in the context of the biographical feature film after 1948.)
film//_.

Klimeš, Ivan: Poznámka k Sametové kocovině a novovlnému číslu vůbec [VII].(Remark on Sametová kocovina and the number about the new wave at all) .  In: Cinepur. ročník časopisu: 12., 2003, číslo časopisu: 25., s. 4-4.  ISSN 1213-516X  Anotace: Polemika s analýzou dokumentárního filmu Roberta Buchara "Sametová kocovina" o odkazu nové vlny českého filmu v 60. letech. (A polemic against an analysis of Robert Buchar's documentary film "Sametová kocovina" (2002) about a heritage of the new wave of Czech film in the sixties.)
film//_.

Klimeš, Ivan: Stav čs. kinematografie po únoru 1948 [I].(The Situation of the Czechslovak Film after the February 1948) .  In: Iluminace. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 3., s. 97-98.  ISSN 0862-397X  Anotace: O situaci kinematografie v Československu po komunistickém převratu v únoru 1948 (úvod k edici archivního dokumentu, tamtéž s. 99-104). (The situation of the Czechoslovak film industry after the communistic putsch in February 1948 (an introduction to the edition of an archive document, ibid., p. 99-104).)
film//_.

Klimeš, Ivan: Veit Harlan: Zlaté město [I].(Veit Harlan: Die goldene Stadt) .  In: Dějiny a současnost. ročník časopisu: 25., 2003, číslo časopisu: 5., s. 21-23.  ISSN 0418-5129  Anotace: Analýza německého filmu Veita Harlana "Zlaté město" (1942). (An analysis of the German film "Die goldene Stadt" (1942) by Veit Harlan.)
film//_.

Klimeš, Ivan - Heiss, Gernot [autor kapitoly a editor sborníku]: Kulturní průmysl a politika. České a rakouské filmové hospodářství v politické krizi 30. let [sborník].(Cultural Industry and Politics: The Czech and Austrian Film Industry in the Political Crisis in the thirties.) editor: Heiss, G. K. I. In: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let / Bilder der Zeit. Der tschechischer und der österreichischer Film der 30er Jahre. 1. vyd. Knihovna Iluminace. Praha - Brno: Národní filmový archiv - OSI Brno; 2003,  s. 303-391 .  ISBN 80-7004-107-2  Anotace: Rozbor situace filmového průmyslu v ČSR a v Rakousku na počátku éry zvukového filmu a rozbor vzájemných kinematografických vztahů. (An analysis of the situation of the film industry in Czechoslovakia and Austria at the beginnig of the sound era and an analysis of bilateral film relations.)
film.

Klimeš, Ivan - Heiss, Gernot [editor publikace///editor publikace]: Obrazy času. Český a rakouský film 30. let / Bilder der Zeit. Der tschechischer und der österreichischer Film der 30er Jahre [sborník].(Bilder der Zeit. Der tschechischer und der österreichischer Film der 30er Jahre) .  1. vyd. Knihovna Iluminace. Praha - Brno: Národní filmový archiv - OSI Brno; 2003.  ISBN 80-7004-107-2  Anotace: Sborník obsahuje analýzy čtyř českých a čtyř rakouských filmů ze 30. let a obsáhlou studii o situaci filmového průmyslu v Československu a v Rakousku 30. let. (The book contents analyses of 4 Czech and 4 Austrian feature films from the thirties and an comprehensive essay about the situation of the film industry in Czechoslovakia and Austria in the thirties.)
film.

Kopaněva, Galina: Dům bláznů [I].(House of lunatic) .  In: Film a doba. ročník časopisu: 49., 2003, číslo časopisu: 3., s. 147-151.  ISSN 0015-1068  Anotace: Kritika ruských filmů. (The criticism of russian movies.)
film//_.

Kopaněva, Galina: Festival Stalker představí akční hrdiny [I].(The Stalker festival introduces action protagonists) .  In: Lidové noviny. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: ???,  ???  ISSN 0862-5921  Anotace: Filmové reflexe čečenské války. (Film-reflections of the war in Čečensko.)
filmová věda//_.

Kopaněva, Galina: Herecké podoby [I].(The portrets of actors) .  In: Lidové noviny. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: ???,  ???  ISSN 0862-5921  Anotace: Portrét polského herce Franciszka Piećky. (The portrait of polish actor Franciszek Piećka.)
filmová věda//_.

Kopaněva, Galina: Obdařená talentem k životu [I].(She is endowed with talent to the life) .  In: Lidové noviny. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: ???,  ???  ISSN 0862-5921  Anotace: Portrét ruské herečky Inny Čurikovové. (The portrait of russian actor Inna Čurikovova.)
divadlo//_.

Kopaněva, Galina: Za ruskými filmy do Soči [I].(Russian films in Soči) .  In: Literární noviny. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: 32., s. 13-13.  ISSN 1210-002  Anotace: O ruském filmovém festivalu. (About russian film-festival.)
filmová věda//_.

Kopaněva, Galina: Začátky ruských mistrů a mladých filmařů [I].(The beginning of russian masters and young film-makers) .  In: Lidové noviny. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: ???,  ???  ISSN 0862-5931  Anotace: O debutech dvou generací. (Debuts of two generations.)
uměnovědný obor//_.

Kopaněva, galina: Zemitý rodák z Altaje [I].(A native of Altaj) .  In: Lidové noviny. ročník časopisu: 15., 2003, číslo časopisu: ???,  ???  ISSN 0862-5921  Anotace: Portrét ruského režiséra a herce Vasilije Šukšina. (The portrait of russian director and actor.)
filmová věda//_.

Přádná, Stanislava: Číst Bergmana... [I].(Reading of Bergman...) .  In: Film a doba. ročník časopisu: 49., 2003, číslo časopisu: 2., s. 82-87.  ISSN 0015-1068  Anotace: Studie o scenáristické a literární tvorbě švédského režiséra Ingmara Bergmana ve vztahu k jeho filmovému dílu. (The study of  published scripts and literature work (memoires and diary) by Swedish director Ingmar Bergman in relation to his films. )
film//_.

Přádná, Stanislava: Loutky na laně [I].(the Puppets on a Rope) .  In: Film a doba. ročník časopisu: 49., 2003, číslo časopisu: 3., s. 148-149.  ISSN 0015-1068  Anotace: Recenze japonského filmu Takeshiho Kitana uvedeného na MFF v Karlových Varech. (The Review of Japanese Movie by Takeshi Kitano presented in Festival in karlovy vary.)
film//_.

Valak, Radim [odborný spolupracovník]: Jári-Jaroslav Marvan [film].(Jári-Jaroslav Marvan) . In: Soukromé živozy. 1. vyd.  Praha: Česká televize Praha, Ostrava; 2003,  55 min.   Anotace: Předčasná úmrtí osobností kulturního života. (Di before one´s time of the culturel life.)
filmová věda.

Valak, Radim [odborný spolupracovník]: Karel Augusta, Saša Machov, Jana Dítětová, Rudolf Deyl ml., Josef Vavroušek, Josef Lux, Ján Roháč, Otto Šimánek,Jaromír Jireš, Emil Sirotek [film].editor: Ivo trajkov, V. C. d. a. v. p.  In: Přaedčasná úmrtí. 1. vyd.  Praha: Česká televize Praha a Ostrava; 2003,  55 min.   Anotace: Předčasná úmrtí osobností kulturního života. (Die before one´s time  of the prominent personality culturel life.)
filmová věda.

 

Publikační činnost členů katedry za rok 2002

Bernard, Jan: Ararat [I].(Ararat) .  In: Film a doba. Vol. 48., 2002, No.3., s. 135-136.  ISSN 0015-1068  Anotace: Analýza filmu kanadského režiséra A. Egoyana o genocidě Arménů a jejich důsledcích. (Ana analysis of film of Canadian director A. Egoyan about genocide of Armeniens and its consequencies.)
 
Bernard, Jan: Démon reality [I].(Demon of Reality) .  In: Film a doba. Vol. 48., 2002, No.1., s. 43-45.  ISSN 0015-1068  Anotace: Esej o debutu B. Slámy  Divoké včely v kontextu mladé české kinematografie. (Essay on first film of B. Slama The Wild Bees in context of young Czech filmmaking.)

Cieslar, Jiří: Film jako deník. O šatech a městech. [IV].(The film as a diary. About clothers and towns.) .  In: Literární noviny. Vol. 13., 2002, No.10., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Recenze dokumentu Wima Wenderse. (The review of the Wim Wenderse's dokument.)

Cieslar, Jiří: Film za horizontem [IV].(The film beyond the horizon) .  In: Iluminace. Vol. 14., 2002, No.3., s. 31-48.  ISSN 0862-397X  Anotace: Reflexe filmu Michelangela Antonioniho. (The Reflexion of Antonioni's film.)

Cieslar, Jiří: Jiná žena [IV].(Else woman) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.17., s. 76-78.  ISSN 0862-6634  Anotace: Reflexe filmu Woody Allena. (The reflexion of Woody's film.)

Cieslar, Jiří: Panelstory [IV].(Panelstory) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.47., s. 124-127.  ISSN 0862-6634  Anotace: Reflexe filmu Věry Chytilové. (The reflexion of Chytilova's film.)

Cieslar, Jiří: Sametová kocovina [IV].(The velvety hangover) .  In: Literární noviny. Vol. 13., 2002, No.21., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Recenze Dokumentu o svědectví o českém filmu posledního čtyřicetiletí. (The review of the document about the czech film's testimoni of the last forty years.)

Cieslar, Jiří: Sladký život [IV].(The sweet life) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.9., s. 60-62.  ISSN 0862-6634  Anotace: Recenze. (The review.)

Cieslar, Jiří: Tvář muže, který nebyl [IV].(A face of the man, who wasn't) .  In: Literární noviny. Vol. 13., 2002, No.43., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Recenze filmu bratří Coenů. (The review of the film of the Coen's brothers.)

Cieslar, Jiří: Velká iluze [IV].(The big illusion) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.34., s. 60-63.  ISSN 0862-6634  Anotace: Reflexe filmu Jeana Renoira. (The reflexion of Renoir's film.)
 
Cieslar, Jiří: Zvětšenina [IV].(Blow-up) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.34., s. 60-63.  ISSN 0862-6634  Anotace: Reflexe filmu Michelangela Antonioniho. (The Reflexion of Antonioni's film.)

Hanáková, Petra [autor statě]: Aurélia Steiner Melbourne, Aurélia Steiner Vancouver a Negativní ruce /odtržené obrazy Marguerite Durasové/ [stať ve sborníku].(Aurélia Steiner Melbourne, Aurélia Steiner Vancouver and Les Mains Negatives /Marguerite Duras' disconected images/) editor: Martínek, P. In: Zvuk/film (sborník prací ke druhému ročníku Sokolovského filmového semináře). 1. vyd.  Sokolov: Občanské sdružení Démonický koník; 2002,  s. 13-15.   Anotace: Analýza vztahu obrazu a zvuku ve filmech M. Durasové. (Analysis of the relation between images and sound in 3 films by M.Duras.)

Hanáková, Petra: Osudy melodramatu [I].(The Fate of Melodrama) .  In: Cinepur. Vol. 11., 2002, No.20., s. 24-25.  ISSN 1213-516x  Anotace: Přehled kritických přístupů k melodramatu. (Overview of the critical approaches to melodrama.)

Hanáková, Petra: Pohled a film [I].(Gaze and film) .  In: Cinepur. Vol. 11., 2002, No.23-34.,  s. 48.  ISSN 1213-516x  Anotace: Pojem "pohled" v současné teorii filmu. (The notion of "gaze" in contemporary film theory.)

Hanáková, Petra: Televize, subverze, paranoia [I].(Television, subversion, paranoia) .  In: Vlna.2002, No.9., s. 24-26.  ISSN 1335-5341  Anotace: Analýza subverzivních a paranoidních témat v současné americké televizní tvorbě. (Analysis of subversive and paranoid motifs in contemporary American television.)

Hanáková, Petra: Ženy v raném filmu [I].(Women in Early Cinema) .  In: Cinepur. Vol. 11., 2002, No.20., s. 10-15.  ISSN 1213-516x  Anotace: Nástin účasti žen při budování filmového průmyslu na počátku století. (Overview of the participation of women in the early film industry.
 
Klimeš, Ivan: Císařův pekař - Pekařův císař [I].(The Emperor and the Golem) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.45., s. 76-79.  ISSN 0862-6634  Anotace : O historické veselohře Martina Friče Císařův Pekař - Pekařův císař (1951). (On the Martin Frič's historical comedy The Emperor and the Golem (1951).)
 
Klimeš, Ivan: Fuga duarum. Hudební feuilleton [I].(Fuga duarum. The musical feuilleton) .  In: Cinepur. Vol. 7., 2002, No.20., s. 49-49.  ISSN 1213-516X  Anotace: O hudebním fragmentu z filmu Víta Olmera Skleněný dům (1981). (On a musical fragment from the film by Vít Olmer Skleněný dům (The Glass House, 1981))

Klimeš, Ivan: Kinematograf, rakouský stát a české země 1895 - 1912 (Část druhá) [I].(The Cinematograph in Austria and the Bohemian countries, 1895 - 1912 (Part two)) .  In: Iluminace. Vol. 14., 2002, No.2., s. 45-64.  ISSN 0862-397X  Anotace: O postojích rakouského státu ke kinematografii před první světovou válkou. (On the Austrian state's attitudes towards cinematography before the WW I.)

Klimeš, Ivan: Kinematograf, rakouský stát a české země 1895 - 1912 (Část první) [I].(The cinematograph in Austria and the Bohemian countries, 1895 - 1912 (Part one)) .  In: Iluminace. Vol. 14., 2002, No.1., s. 73-88.  ISSN 0862-397X  Anotace: O postojích rakouského státu ke kinematografii před první světovou válkou. (On the Austrian state' attitudes towards cinematography before the WW I.)

Klimeš, Ivan [autor statě]: Modely filmové dramaturgie [stať ve sborníku].(Models of the film production) editor: Mantoha, J. In: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Edice K, sv. 8. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR; 2002,  s. 377-387.  ISBN 80-85778-35-1  Anotace: Transformace institucionálního zázemí české filmové dramaturgie v období normalizace 1969 - 1972. (The transformation of the institutional background of the Czech film production during the period of normalisation 1969 - 1972.)

Klimeš, Ivan: Sněhurka a sedm trpaslíků [I].(Snow White and the seven dwarfs) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.21., s. 76-78.  ISSN 0862-6634  Anotace: O Waltu Disneyovi a jeho filmu Sněhurka a sedm trpaslíků (1937). (On Walt Disney and his film Snow White and the seven dwarfs (1937).)

Klimeš, Ivan: Staré pověsti české [I].(Old Czech legends) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.32., s. 60-63.  ISSN 0862-6634  Anotace: O loutkovém filmu Jiřího Trnky Staré pověsti české (1953). (On the Jiří Trnka's puppet  film Old Czech legends (1953).)

Kopaněva, Galina: Dvě kolekce se značkou Lenfilm a Mosfilm [I].(The films with the mark Lenfilm a Mosfilm).  In: Lidové noviny. Vol. 14., 2002, No.25. 1. 2002., s. 9-9.  ISSN 0862-5921  Anotace: Informace o nových ruských filmech. (The information about new russian films.)

Kopaněva, Galina: Festival Stalker ukazuje drsnou tvář světa [I].(The Stalker festival shows the rough of the world) .  In: Lidové noviny. Vol. 14., 2002, No.29. 1.2 002., s. 8-8.  ISSN 0862-5921  Anotace: Válečné reflexe v ruských filmech. (The reflexion of the war in russian films.)

Kopaněva, Galina: Kukačka-Alexandr Rogožkin, Čechovovské motivy-Kira Muratova, Ruská archa-Alexandr Sokurov [IV].(Cuckoo-Alexandr Rogožkin, Chekhov' s Motifs-Kira Muratova, Russian ark-Alexandr Sokurov).  In: Film a doba. Vol. 48., 2002, No.3., s. 137-144.  ISSN 0015-1068  Anotace: Kritiky tří ruských filmů. (The criticisms of three russian movies.)

Kopaněva, Galina: Linda je symbol polského filmu [I].(Linda, the symbol of polish film) .  In: Lidové noviny. Vol. 14., 2002, No.30. 1. 2002., s. 8-8.  ISSN 0862-5921  Anotace: Portrét polského herce. (The portrait of polish actor.)

Kopaněva, Galina: Maďarský film: klasic i a debutanti [I].(The hungarian film: Classics and debutants) .  In: Lidové noviny. Vol. 14., 2002, No.29. 1. 2002., s. 8-8.  ISSN 0862-5921  Anotace: Informace o nových maďarských filmech. (The surway of new hungarian films.)

Kopaněva, Galina: Panorama polského filmu [IV].(Panorama of Polish film) .  ??? Vol. ???, 2002, No.???,  ???  ISSN ???  Anotace: Panorama polského filmu. (Panorama of Polish film.)


 
Kopaněva, Galina: Panorama polského filmu - Gdyně 2001 [IV].(Panorama of Polish film - Gdyně 2001) .  In: Film  a doba. Vol. 48., 2002, No.2., s. 102-103.  ISSN 0015-1068  Anotace: Recenze polských filmů. (The revis of polish films.)

Kopaněva, Galina: Profil Jerzyho Kawalerowicze [I].(The Portrait of Jerzy Kawalerowicze) .  In: Lidové noviny. Vol. 14., 2002, No.25. 1. 2002., s. 8-8.  ISSN 0862-5921  Anotace: Portrét polského režiséra. (The portrait of Polish Director.)

Kopaněva, Galina: Seriál: Juraj Herz: Teď už chci diváky jen bavit [I].(The serial: Juraj Herz: Now I' wont the people to enjoy the films) .  In: Divadelní noviny. Vol. 11., 2002, No.2., s. 16-16.  ISSN 1210-471X  Anotace: Dialog s českým režisérem. (The Dialoque with the czech director.)

Kopaněva, Galina: Vera Chytilova: znamka kvaliteta in značaja [I].(Mark of quality and character) .  In: Programski mesečnik Slovenske kinoteke. Vol. 9., 2002, No.2., s. 2-2.   Anotace: Kvalitety Very Chytilove. (The portrait of czech director Vera Chytilova.)

Přádná, Stanislava: Causa Antonín Máša [I].(Causa Antonín Máša) .  In: Reflex. Vol. 13., 2002, No.10., s. 56-58.  ISSN 0862-6634  Anotace: Portrét českého reřiséra, reprezentanta nové české vlny. (The Portrait of Czech Film director, one of representant of Czech New Wave)

Přádná, Stanislava [autor statě]: Realita doba a její obraz ve filmech Věry Chytilové v 70. letech [stať ve sborníku].(The Reality of time and its image in films by Věra Chytilová in 70´) editor: Ústav pro českou literaturu AV ČR. In: Život je jinde...? Česká literatura, kultura a společnost v 70. a 80. letech. 1. vyd.  Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR; 2002,  s. 365-375.  ISBN 80-85778-35-1  Anotace: The  reflection of time so called "normalization" in films by Věra Chytilová (Hra o jablko, Panelstory, Kalamita). A provocative dialogue the female director with Communist regime. (Odraz tzv. "normalizace" ve filmech Věry Chytilové (Hra a o jablko, Panelstory, Kalamita). Provokativní dialog režisérky s komunistickým režimem.)

Přádná, Stanislava: Válečný fotograf [I].(The War Photographer) .  In: Film a doba. Vol. 48., 2002, No.3., s. 144-145.  ISSN 0015-1068  Anotace: Recenze dokumentu Christiana Freie o americkém fotografovi Jamesi Nachtweyovi. (The review about the American photographer James Nachwey and his specialization for demonstrating world catastrophes.)

Přádná, Stanislava - Škapová, Zdena - Cieslar, Jiří [autor statě]: Poetika postav, typů (ne)herců [stať ve sborníku].(The Poetics of characters, types, (non)actors) editor: Dvořák, J. In: Démanty všednosti. 1. vyd.  Praha: Pražská scéna; 2002,  s. 149-296.  ISBN 80-86102-17-3  Anotace: Studie o herectví a režijní metodě práce s neherci v českém filmu 60. let, především u režisérů Nové vlny. (The study of acting and the method with non-actors in Czech film in 60´, especially at directors in New Wave.)

Publikační činnost členů katedry za rok 2001
(zpracovalo SVI FF UK)

1.         Cieslar, Jiří. Daleká cesta [I].(The Distant Journey) .  In: Reflex. Vol. 12., 2001, No.27., s. 60-60.  ISSN 0862-6634  Anotace: Reflexe filmu Alfréda Radoka. (Refllexion of Radok's film The Distant Journey.)
filmová věda//_.

2.         Cieslar, Jiří. Divoké včely [I].(The wild bees) .  In: Literární noviny. Vol. 12., 2001, No.52., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Recenze filmu Bohdana Slámy (The review of Slama's film)
filmová věda//_.

3.         Cieslar, Jiří. Jde právě o ta drobná pozorování [I].(It is the esssential thing to see around) .  In: Literární noviny. Vol. 12., 2001, No.23., s. 15-15.  ISSN 1210-0021  Anotace: Rozhovor s bristským filmovým historikem Peterem Hamesem (The dialoque with english film historian Peter Hames)
filmová věda//_.

4.         Cieslar, Jiří. Moře, které myslí [I].(The sea which thinks) .  In: Literární noviny. Vol. 12., 2001, No.47., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Reflexe filmu Gerta de Graaffa. (The reflexion of Graaf's film.)
filmová věda//_.

5.         Cieslar, Jiří. Nebe nad Berlínem [I].(The sky over Berlin) .  In: Reflex. Vol. 12., 2001, No.32., s. 60-60.  ISSN 0862-6634  Anotace: Reflexe filmu Wima Wenderse. (The reflexion of Wender's film.)
filmová věda//_.

6.         Cieslar, Jiří. Noční hovory s matkou [I].(The night dialoques with mother) .  In: Literární noviny. Vol. 12., 2001, No.25., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Recenze filmu Jana Němce (Review of Jiří Němec)
filmová věda//_.

7.         Cieslar, Jiří. Oko - pohled těch druhých [I].(The eye - the sight of the others) .  In: Souvislosti. Vol. 12., 2001, No.2., s. 69-69.  ISSN 0862-6928  Anotace: Doplněk k reflexi filmu Wima Wenderse Nebe nad Berlínem (The addition to the text about Wender's film The sky over Berlin)
filmová věda//_.

8.         Cieslar, Jiří. Panelstory  [I].(Panelstory) .  In: Reflex. Vol. 12., 2001, No.47., s. 124-124.  ISSN 0862-6634  Anotace: Reflexe filmu Věry Chytilové. (The reflexion of Chytilova's film.)
filmová věda//_.

9.         Cieslar, Jiří. Příběh/y/ filmu Jeana-Luca  Godarda [I].(The story /ies/ of film by J. L. Godarad) .  In: Literární noviny. Vol. 12., 2001, No.31., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Recenze seriálu Jeana-Luca Godarda Příběh/y/ filmu. (The review of the serial by J. L. Godard.)
filmová věda//_.

10.       Cieslar, Jiří. Teď nevím co dál [I].(Now I don't know, what follows) .  In: Film a doba. Vol. 47., 2001, No.1., s. 14-14.  ISSN 0015-1068  Anotace: O prvotinách Věry Chytilové Strop a o něčem jiném (About first films of Vera Chytilova Strop and about something different)
filmová věda//_.

11.       Cieslar, Jiří [autor předmluvy].  Viktor Kolář - předmluva k monografii Viktora Koláře [monografie].(Viktor Kolář - preface to the monography) . In: Viktor Kolář. 1. vyd.  Praha: Torst; 2001,  s. 5-39.  ISBN 80-7215-159-2  Anotace: Zamyšlení nad životem a tvorbou ostravského fotografa Viktora Koláře. (Reflexion of the life and work of Ostrava's photographer Viktor Kolář.)
fotografie.

12.       Hanáková, Petra. Biograf  [I].(The Cinema) .  In: Cinepur. Vol. 10., 2001, No.17., s. 46-47.  ISSN 1213-516X  Anotace: Esej o abstraktním filmu. (Essay on abstract film.)
filmová věda//_.

13.       Hanáková, Petra. Filmový aparát/dispozitiv [I].(Film apparatus/dispositif) .  In: Cinepur. Vol. 10., 2001, No.17., s. 53-53.  ISSN 1213-516X  Anotace : Úvod do teorie aparátu (Intro into apparatus theory)
filmová věda//_.

14.       Hanáková, Petra. Jak "iluminovat" myšlení o filmu? [I].(How to "iluminate" film thinking?) .  In: Literární noviny. Vol. 12., 2001, No.37., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Zamyšlení nad teoretickým směřováním časopisu Iluminace (Journal Iluminace - consideration of its treatise of contemporary film theory)
filmová věda//_.

15.       Hanáková, Petra. Od "dobrého čtení špatného textu" k "novým" seriálům [I].(From the "good reading of the bad text" to the new TV series) .  In: Literární noviny. Vol. 12., 2001, No.4., s. 13-13.  ISSN 1210-0021  Anotace: Televizní seriály pro ženy z pohledu teorie kultury (TV series for women from the point of view of cultural theory)
filmová věda//_.

16.       Janeček, Vít [autor předmluvy]. Předmluva k českému vydání [monografie].(Preface to the Czech edition) . In: Nová vlna - La nouvelle vague. 1. české vyd.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta; 2001,  s. 9-12.  ISBN 80-85883-89-9  Anotace: Studie díla pěti režisérů francouzské nové vlny 60.let (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), která v širších souvislostech pojednává celý tento kulturní fenomén. (A study of the work of five French film directors of the New wave (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), that reflects the whole New wave phenomen within the broader context.)
filmová věda.

17.       Janeček, Vít - Liška, Tomáš [autor doslovu]. Doslov [monografie].(The New Wave) editoři: Bernard, J., Janeček, V. In: Nová vlna - La nouvelle vague. 1. české vyd.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta; 2001,  s. 358-362.  ISBN 80-85883-89-9  Anotace: Studie díla pěti režisérů francouzské nové vlny 60.let (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), která v širších souvislostech pojednává celý tento kulturní fenomén. (A study of the work of five French film directors of the New wave (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), that reflects the whole New wave phenomen within the broader context.)
filmová věda.

18.       Janeček, Vít - Liška, Tomáš [autor kapitoly]. Kapitola I [monografie].(The New Wave) editoři: Bernard, J., Janeček, V. In: Nová vlna - La nouvelle vague. 1. české vyd.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta; 2001,  s. 5-24.  ISBN 80-85883-89-9  Anotace: Studie díla pěti režisérů francouzské nové vlny 60.let (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), která v širších souvislostech pojednává celý tento kulturní fenomén. (A study of the work of five French film directors of the New wave (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), that reflects the whole New wave phenomen within the broader context.)
filmová věda.

19.       Janeček, Vít - Liška, Tomáš [autor kapitoly]. Kapitola II [monografie].(The New Wave) editoři: Bernard, J., Janeček, V. In: Nová vlna - La nouvelle vague. 1. české vyd.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta; 2001,  s. 24-49.  ISBN 80-85883-89-9  Anotace: Studie díla pěti režisérů francouzské nové vlny 60.let (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), která v širších souvislostech pojednává celý tento kulturní fenomén. (A study of the work of five French film directors of the New wave (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), that reflects the whole New wave phenomen within the broader context.)
filmová věda.

20.       Janeček, Vít - Liška, Tomáš [autor kapitoly]. Kapitola VI [monografie].(The New Wave) editoři: Bernard, J., Janeček, V. In: Nová vlna - La nouvelle vague. 1. české vyd.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta; 2001,  s. 113-141.  ISBN 80-85883-89-9  Anotace: Studie díla pěti režisérů francouzské nové vlny 60.let (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), která v širších souvislostech pojednává celý tento kulturní fenomén. (A study of the work of five French film directors of the New wave (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), that reflects the whole New wave phenomen within the broader context.)
filmová věda.

21.       Janeček, Vít - Liška, Tomáš [autor předmluvy]. Předmluva [monografie].(The New Wave) editoři: Bernard, J., Janeček, V. In: Nová vlna - La nouvelle vague. 1. české vyd.  Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta; 2001,  s. 1-5.  ISBN 80-85883-89-9  Anotace: Studie díla pěti režisérů francouzské nové vlny 60.let (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), která v širších souvislostech pojednává celý tento kulturní fenomén. (A study of the work of five French film directors of the New wave (Truffaut, Godard, Rohmer, Chabrol, Rivette), that reflects the whole New wave phenomen within the broader context.)
filmová věda.

22.       Klimeš, Ivan [autor statě]. Die deutschen Prager Schauspieler und die tschechische Filmindustrie. [stať ve sborníku].(Prague German Actors and the Czech Film Industry: Remarks on) editoři: Jakubcová, A., Ludvová, J., Maidl, V. In: Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der. 1. vyd.  Praha: Divadelní ústav; 2001,  s. 362-365.  ISBN 80-7008-111-2  Anotace: Zur Möglichkeit eines Engagements Prager deutscher Schauspieler. (Remarks on possible engagement of Prague German actors.)
film.

23.       Klimeš, Ivan [autor statě]. Die deutschen Prager Schauspieler und die tschechische Filmindustrie. Am Rande der deutschen Version des tschechischen Filmes Aféra plukovníka Redla / Der Fall des Generalstabs-Obersts Redl (1931) [stať ve sborníku].(Prague German Actors and the Czech Film Industry: Remarks on the German Version of the Czech Film Aféra plukovníka Redla / Der Fall des Generalstabs-Obersts Redl (1931)) editoři: Jakubcová, A., Ludvová, J., Maidl, V.  In: Deutschsprachiges Theater in Prag. Begegnungen der Sprachen und Kulturen. 1. vyd.  Praha: Divadelní ústav; 2001,  s. 362-365.  ISBN 80-7008-111-2  Anotace: Zur Möglichkeit eines Engagements Prager deutscher Schauspieler aus dem Neuen deutschen Theater in der tschechischen Filmindustrie der 30er Jahre. (Remarks on possible engagement of Prague German actors from the Neues deutsches Theater in Czech films of the 1930s.)
film.

24.       Klimeš, Ivan. Marketa Lazarová [I].(Marketa Lazarová) .  In: Reflex. Vol. 12., 2001, No.37., s. 64-66.  ISSN 0862-6634  Anotace: Rozbor historického filmu Františka Vláčila z roku 1967 natočeného podle stejnojmenné předlohy Vladislava Vančury z roku 1931. (Analysis of historical film Marketa Lazarová (1967) by František Vláčil based on the novel of the same name published by Vladislav Vančura in 1931.)
film//_.

25.       Klimeš, Ivan. Moderní doba [I].(Modern Times) .  In: Reflex. Vol. 12., 2001, No.3., s. 60-62.  ISSN 0862-6634  Anotace: Rozbor Chaplinova filmu Moderní doba (1936) v kontextu politické, hospodářské a kinematografické situace 30. let. (Analysis of Chaplin's film Modern Times (1936) in context of politics, economy, and film industry of the 1930s.)
film//_.

26.       Klimeš, Ivan. Triumf vůle [I].(Triumph des Willens) .  In: Reflex. Vol. 12., 2001, No.19., s. 76-78.  ISSN 0862-6634  Anotace: Rozbor propagandistického filmu Leni Riefenstahlové Triumf vůle (1935) oslavujícího Adolfa Hitlera na sjezdu NSDAP. (Analysis of propaganda film Triumph des Willens (1935) - a tribute to Adolf Hitler in the frames of the NSDAP congress)
film//_.

27.       Klimeš, Ivan. Tschechische Öffentlichkeit versus Verkaufte Braut [I].(Czech Public vs. The Bartered Bride) .  In: Balagan. Vol. 7., 2001, No.1., s. 90-107.  ISSN 0949-4855  Anotace: Über die Verfilmung der Smetanas Oper "Die verkaufte Braut" von Oldřich Kmínek aus 1922 und über die stark ablehnende Reaktion der tschechischen kulturellen Elite. (About the silent film adaptation of Smetana's opera "The Bartered Bride" (direction Oldřich Kmínek, 1922) and about a negativ reception of this work in the Czech society.)
film//_.

28.       Kopaněva, Galina. Býk, Místo na zemi, Moskva [I].(Taurus, A Place on Earth, Moscow) .  In: Film a doba. Vol. 47., 2001, No.3., s. 133-139.  ISSN 0015-1068  Anotace: Kritiky tří ruských filmů. (The Criticisms of three Russian Movies.)
filmová věda//_.

29.       Kopaněva, Galina. Nové mohou být jen souvislosti [I].(Only the Context can be New) .  In: Film a doba. Vol. 47., 2001, No.1., s. 9-12.  ISSN 0015-1068  Anotace: Rozhovor s Věrou Chytilovou. (Dialoque with the Czech Director Vera Chytilova.)
filmová věda//_.

 

Publikační činnost některých členů katedry za rok 2000

Doc. PhDr. Jiří Cieslar
Whitman (k novému vydání Stébel trávy), Kritická příloha 16 (únor 2000), s.51-59, ISSN 1211-118x
O Waltu Whitmanovi (rozhovor), Kritická příloha 16 (únor 2000), s.59-63, ISSN 1211-118x
Fotografie, Literární noviny XI, 2000, č.6, s.1, ISSN 1210-0021
Rozhovor s Viktorem Kolářem, Literární noviny XI, 2000, č.6, s.7, ISSN 1210-0021
Začátky Václava Havla, Kritik a esejista dnes, v éře intertextu, Respekt  2000, č.7, s.21, ISSN
Světlo Nykvistovy svíčky, Literární noviny XI, 2000, č.10, s.13, ISSN  1210-0021
Sto fotografií století a jedna z nich: Cesta do Cuzca, Literární noviny XI,   2000, č.15, s.13, ISSN 1210-0021

PhDr. Ivan Klimeš
Die “Entjudung” der tschechischen Filmindustrie. In: Armin Loacker – Martin Prucha (Hg.), Unewünschets Kino. Der deutschprachige Emigrantenfilm 1934 – 1937. Filmarchiv Austria, Wien 2000, s. 77-78

Doc.PhDr.Stanislava Přádná
Kamera: Sven Nykvist. (Ke knize švédského kameramana Cesta ke světlu). Iluminace 12, 2000, č.1, s. 149-151.
Ženství a erotika v díle Luise Buňuela. III. Seminář archivního filmu (katalog k přehlídce Buňuelových filmů). Vydala Městská kina, Uherské Hradiště, 2000.
“Chuligán” Petr tančí twist. Generační téma ve filmu Miloše Formana Černý Petr. Film a doba 46, 2000, č.1, s. 23-24.
Neklidná filmařka. Pocta Věře Chytilové. Katalog MFF Karlovy Vary 2000, s.76 – 79.
Nevyslovená slova a tajné doteky. Herecký portrét Ivy Janžurové. Literární noviny 2000, č. 30, s.12.
“Tanečníkem flamenka jsem se nestal”. Rozhovor s Carlosem Saurou v Karlových Varech. Lidové noviny, 18. července 2000.
Zakletý prostor ve filmu Eliso, můj živote.In: Priestor vo filme. Vydalo Sorosovo centrum súčasného umenia, Bratislava 2000, s.257-263.

 


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz