Katedra
Studium
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
  Výzkumné projekty
Konference s účastí KFS
Publikační činnost
Zahraniční spolupráce
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Konference s účastí KFS

Mezinárodní konference, workshopy a filmové přehlídky spolu-organizované katedrou filmových studií

 • XXI. kongres CineGraphu při festivalu CineFest Hamburk na téma „Alles in Sternem!...?. Film – Produktion und Propaganda in Europa 1940-1950“ (Hamburk, Německo, listopad 2008
 • NECS Budapest konference.New and Old Frames (Budapešť, Maďarsko, červen 2008)
 • Ozvěny festivalu CineFest Hamburk na téma „V srdci Evropy. Česko-německé filmové vztahy ve 20. století“ (Praha, leden 2008).
 • XX. kongres CineGraphu při festivalu CineFest Hamburk na téma „V srdci Evropy. Česko-německé filmové vztahy ve 20. století“ (Hamburk, listopad 2007).
 • Workshop „Stars and Stardom“ (Praha, listopad 2007).
 • Cinefest – Vorkongress (Berlín, květen 2007).
 • Workshop „Europe and Hollywood – the case of Czechoslovakia and Germany“ (Praha, březen 2007).
 • „Kinematografie v Protektorátu Čechy a Morava a její říšskoněmecké souvislosti“ (Ústí nad Labem, listopad – prosinec 2006).

 

Další nejvýznamnější mezinárodní konference s účastí členů katedry

 • XI. Česko-slovenská filmologická konference na téma „Interpretácia a film“ (Krpáčovo, Slovensko, říjen 2007).
 • Via Transversa: Lost Cinema of the Formel Eastern Bloc. International conference on film history (Talin, Estonsko, říjen 2007)
 • NECS – the Vienna Konference. Perspectives and Chyllenges for the CInema and Media Studies (Vídeň, Rakousko, červen 2007).
 • X. Česko-slovenská filmologická konference na téma „Filmové diváctví“ (Poněšice, říjen 2006).
 • Zakládající schůze Evropské sítě filmových a mediálních studií NECS (Berlin, Německo, únor 2006).
 • XVIII. kongres CineGraphu při festivalu CineFest Hamburk na téma „Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre.“ (Hamburk, Německo, listopad 2005)
 • MAGIS – IV. Gradisca International Film Studies Spring school (Gradisca d’Isonzo, Itálie, březen-duben 2006)
 • IX. Česko-slovenská filmologická konference na téma „Postava, herec, hviezda vo filme“ (Časná-Pila,Slovensko,  říjen 2005).
 • česko-slovenská konference feministických studií (Praha, září 2005)
 • Mezinárodní kolokvium „Film und Filmpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945“ (Regensburg, Německo, červen 2005)
 • Cinema in Europe, Networks in Progress. (ASCA, Amsterdam, Holandsko, červen 2005)
 • Kultur und Politik (mezinárodní konference česko-německé a slovensko-německé komise historiků (Hamburk, Německo, duben 2005)
 • MAGIS – III. Gradisca International Film Studies Spring school (Gradisca d’Isonzo, Itálie, březen 2005)
 • VIII. Česko-slovenská filmologická konference na téma „Film & národ“ (Olomouc, listopad 2004)
 • Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektionen und Codes des Plebejismus.(Jena, Německo, říjen  2004)
 • MAGIS – II. Gradisca International Film Studies Spring school (Gradisca d’Isonzo, Itálie, březen 2004)
 • Obraz Bedřicha Smetany v proměnách času (Litomyšl, 2004)
 • MAGIS – I. Gradisca International Film Studies Spring school (Gradisca d’Isonzo, Itálie, březen 2003)

 


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz