Katedra
Studium
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
  Výzkumné projekty
Konference s účastí KFS
Publikační činnost
Zahraniční spolupráce
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Výzkumné projekty

2010 – Projekt Koncepce jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty z hlediska nezávadnosti pro děti a mladistvé (řešitelka Mgr. MgA. Tereza Dvořáková ve spolupráci s CEMES UK FSV pro Ministerstvo kultury České republiky). 

2009–2012 – Projekt Visegrad Cinema: Points of Contact from the New Waves to the Present. (VUSG 60810005) Řešitelka PhDr. Petra Hanáková, Ph. D., doc. PhDr. Stanislava Přádná

2009–2010 – Mezinárodním projekt La Storia in televisione (Pierre Sordin a Istituto Storico Parri Emilia-Romagna Bologna). Spoluřešitelka Tereza Czesany Dvořáková.

20082010 – Juniorský výzkumný projekt Mocenské kinematografické struktury období Protektorátu Čechy a Morava (GA AV), řešitelka Mgr. et MgA. Tereza Dvořáková.

20072009 – Výzkumný projekt Estetická dimenze vizualizace kultury (GA ČR 408/07/0909). PhDr. Petra Hanáková, Ph. D. členkou grantového týmu a garantkou výzkumné skupiny "Proměny obrazu – digitální revoluce”.  Spoluřešiteli PhDr. Kateřina Svatoňová, PhDr. David Čeněk a Mgr. Václav Hájek.

20062008 – výzkumný projekt Miloš Forman – monografie (GA ČR 408/06/0221). Řešitelka doc. PhDr. Stanislava Přádná.

2006–Specifický výzkum Současné metody a přístupy filmových studií, výstupem je vytvoření metodologického rozcestníku KFS. Řešitelka PhDr. Petra Hanáková, Ph. D., realizační tým: doktorandi katedry filmových studií.

20052011 – Výzkumný projekt „Významotvornost rodových diferencí v moderním světě" v Centru genderových studií FF UK, dílčího úkolu ve výzkumném záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie FF UK 2005 – 2009. Spoluřešitelkou projektu PhDr. Petra Hanáková, Ph. D.  (Grant MŠMT 0021620824).

20042006 projekt Příprava bakalářského a navazujícího magisterského studia oboru filmová věda (FRVŠ). Řešitel Prof.  PhDr. Jiří Cieslar, od roku 2006 řešitel PhDr. Ivan Klimeš.

20032006 mezinárodní projekt Multiples and multiple language versions in early sound era s univerzitami Amsterdam, Bremen, Locarno, Milan, Pisa, Paris III, Udine a Valencia do jehož přímým výstupem bylo několik odborných studií členů katedry a mezinárodní týdenní workshopy „MAGIS, Gradisca International Film Studies Spring Schoul“ v italské Gradisce, jichž se postupně zúčastnila řada pedagogů a studentů katedry.

2003-2005 Výzkumný projekt Alfréd Radok – filmař a zakladatel Laterny magiky (GA ČR 408/03/1448). Řešitel Prof. PhDr. Jiří Cieslar, spoluřešitelka Prof. PhDr. Eva Stehlíková z KDV FF UK.


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz