Katedra
Studium
Studenti
  Studenti KFS
Doktorandi KFS
Studentské projekty
Seminární práce
Obhájené diplomové
a doktorské práce
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Obhájené diplomové práce

Si můžete stáhnout ve formátu XLS.

 

Obhájené disertační práce

Čihák, Martin: Skladebné postupy filmových avantgard . (2004)

Hanáková, Petra: Koloběh pohledů: Od renesančního pozorovatele k "mužskému" divákovi ve feministické teorii filmu (2006)
Práce přehledně zpracovává dosud v našem kontextu neprobádané téma vývoje teorií vidění ve filmové teorii 2. pol. 20. století. Její ústřední část vyšla jako součást knihy Výzva perspektivy: Obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět (ed. P. Hanáková, Academia 2008).

Svatoňová, Kateřina: Odpoutané obrazy: Archeologie českého (virtuálního) prostoru (2010)
Práce přesazuje teorie odpoutaného, virtuálního a imersivního prostoru do českého prostředí a prostřednictvím konceptu „odpoutávajících se obrazů“ se pokouší přinést nový pohled na historii českého vizuálního umění. Její knižní vydání se připravuje v nakladatelství Academia.

Bláhová, Jindřiška: A Tought Job for Donald Duck: Selling Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1944-1951. (2011)
Práce vytvořená v programu cotutelle zpracovává dosud neprobádané oblasti česko-amerických filmových vztahů a přístupů Hollywoodu k východní Evropě. Její knižní vydání se připravuje.

 

 

 

 

 

 


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz