Katedra
Studium
Studenti
  Studenti KFS
Doktorandi KFS
Studentské projekty
Seminární práce
Obhájené diplomové
a doktorské práce
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Studentské projekty

Časopisy:


Časopis Protipohled

Letáky, novinové titulky, reklamní slogany, politická hesla, znělky na mobilních telefonech, videoklipy, trailery, fotografie, obrazy. Záplava množících se obrazovek, virtuálních prostorů, barev a mihotajících se odlesků. Zdá se, že krátkým formám a zrychlenému světu, který představují, nelze uniknout. Navzdory představě, že pouze to, co přetrvá, má nějakou skutečnou hodnotu, jsme kvůli stále většímu spěchu a nedostatku času hlavními konzumenty těchto útvarů. Krátké formy odrážejí dynamiku moderní doby – zrychlující se mozkovou aktivitu, nestálost pohledu přeskakujícího z jednoho prchavého vjemu na druhý. Zážitky musí být krátké, ale intenzivní. Jako atrakce.
ProtiPOHLED je snahou o nastartování organizmu reakcí a důkazů o tom, že i krátká forma může být médiem, za kterým se skrývá něco víc. Forma blogu umožňuje novost podnětů, jejich pohyb, kontrast mezi nimi, intenzitu, změny, zájem a potřebu čtenářského (proti)pohledu, který se stává buňkou oživeného média. Možnosti výběru témat a textů a pokračování v udržitelnosti jejich aktuálního vědomí. Vybízíme čtenáře, aby se každým svým pohledem, myšlenkou, komentářem spolupodílel na skládání nových řetězců.
Naším ústředním záměrem je organizovat tento, neboť krátké formy jsou sdělením. A protiPOHLED jejich svědomím…


Časopis iNDiEFiLM

Internetový server iNDiEFiLM je filmový zpravodajský kanál, který nemá v českém prostředí obdoby. Jde o denně aktualizovanou stránku, která přináší informace o nezávislých filmech, artových snímcích, evropských produkcích a festivalech. Do českého mediálního prostředí tak chceme vnést trochu publicity menším snímkům a filmům, které jsou dle našeho názoru něčím přínosné. Denně budeme informovat o připravovaných filmech a zároveň reflektovat formou recenzí i ty již hotové.
Projekt je do budoucna otevřený novým nápadům, co bude ale vždy naším stěžejním tématem je psaní o filmech, o kterých se jinde nedočtete či pouze okrajem. Chceme tak podpořit zájem publika o takový typ filmů a zároveň mediálně podpořit jejich uvádění českými distributory s patřičným kritickým odstupem.
iNDiEFiLM chce vytvořit prostor pro publicitu nemainstreamových filmů, ať už jde o velké či malé snímky.


Časopis Cinepur

Studenti katery filmových studií se z velké části podílejí na vydávání oficiálního, veřejně distribuovaného filmového dvouměsíčníku Cinepur (založeného studenty katedry filmových studií v roce 1992 pod názvem Cinemapur). Šéfredaktorkou je interní doktorandka katedry Helena Bendová, redakční radu tvoří kromě jiných Kamila Boháčková, Vít Janeček; spolupracují též např. Petra Hanáková, David Čeněk, Přemysl Martínek, Aleš Stuchlý, Ivan Klimeš, Tereza Dvořáková a další. Více na webových stránkách časopisu www.cinepur.cz.

Literárně kulturní časopis H-aluze

Rozhodně si nepřejeme zůstat pouze literárním časopisem, ale chceme obsáhnout širší okruh kultury. Jistě chápete, že pokud budeme vycházet s nastíněnou neperiodicitou nemůžeme být příliš aktuální. Budeme se však snažit během těch dvou až třech měsíců, které odhadujeme na vydání čísla (o prázdninách chceme volno), nalézt informace, jež by měly stát za řeč, jež by měly uhodit na příslovečnou hlavičku, jež by měly umět tnout – do živého.


Festivaly:

Filmový festival Zlatý voči

Filmový festival Zlatý voči je jediný filmový festival v české republice, a dost možná v celé střední Evropě, který se specializuje na filmy studentů filmových věd a dalších souvisejících teoretických oborů. Protože však těchto filmů nebývá většinou dostatek, otevírá se také další studentské, amatérské i profesionální filmové tvorbě z české republiky i zahraničí. Více na webových stránkách http://www.zlatyvoci.cz/


Psychofilm

Festival filmů s psychiatrickou, psychologickou a sexuologickou tematikou komentovaný odborníky a tvůrci. www.psychofilm.cz


Studentské projekty

Muzeum českého fimu NaFilm


Projekt muzea českého filmu www.nafilm.org.


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz