Katedra
Studium
  Studijní obor a plán
Sylaby
Rozvrh
Erasmus
Zájemcům o studium
Kurzy pro veřejnost
Studenti
Pedagogové
Vědecká činnost
Odkazy
Fórum
Úvodní stránka

Zahraniční stipendia

Erasmus - Informace pro studenty KFS

Erasmus - Information for foriegn Students

Erasmus

Zahraniční stipendia

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy umožňuje studentům pobyt v zahraničí na mnoha bázích (mezivládní stipendia, meziuniverzitní dohody, zprostředkování žádosti o stipendia u soukromých nadací apod.). Nejrozšířenější způsob výjezdu do zahraničí pro studenty evropských vysokých škol, je přostřednitcvím programu Erasmus+ (pro více informací viz níže).

Informace o jednotlivých stipendiích zveřejňuje průběžně zahraniční oddělení FF UK na svých webových stránkách. Dalším vhodným zdrojem informací o stipendiích jsou například webové stránky Akademické informační agentury.

Student KFS, který projeví zájem o některý ze zahraničním pobytům, kontaktuje minimálně měsíc (optimálně 6 týdnů) před termínem odevzdání žádosti koordinátoru KFS pro zahraniční vztahy Kateřinu Svatoňovou (katerinasvatonova@gmail.com) nebo Magdu Španihelovou (magda.spanihel@gmail.com).

KFS vyhlašuje konkurz na studijní pobyty v zahrančí v rámci programu ERASMUS+ na LS 2018/2019. Více zde. Termín pro podání přihlášek: 25. 9. 2018.

Koordinátorka po zvážení, zda je daný pobyt vhodný a realizovatelný pro studenta oboru filmová věda, vyhlásí na místo vnitrokatederní konkurz a po jeho ukončení deleguje vybraného studenta nominačním dopisem zahraničnímu oddělení. V rámci zahraničního oddělení proběhne eventuální vnitrofakultní konkurz a bude rozhodnuto, zda student místo obdrží.

 

Erasmus - Informace pro studenty KFS

Výměnný stipendijní studijní program do zahraniční Erasmus-Sokrates
Studenti katedry filmových studií si mohou vybrat z následující nabídky zahraničních universit:

Velká Británie University of Leicester
http://https://le.ac.uk/
1 student na 10 měsíců (pouze Bc.)

University of Southampton
http://www.southampton.ac.uk
1 student na 5 měsíců

Edinburgh Napier University
http://www.napier.ac.uk
2 studenti na 5měsíců (pouze Bc.)
Španělsko Universidad de Burgos
www.ubu.es
1 student na 10 měsíců (pouze Bc)
Německo Freie Universität Berlin
http://www.fu-berlin.de/
2 studenti na 5 měsíců

University of Cologne
web
2 studenti na 6 měsíců
Francie Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3
http://www.univ-paris3.fr/

2 studenti na 5 měsíců

Universite Charles De Gaulle, Lille 3
http://www.univ-lille3.fr/
2 studenti na 5 měsíců
Itálie Universita degli studi di Udine
www.uniud.it
1 student na 6 měsíců
Slovensko Vysoká škola múzických umení Bratislava
http://www.vsmu.sk/
1 student na 6 měsíců
Maďarsko
Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (ELTE) Budapešť
https://www.elte.hu/
1student na 5 měsíců

Konkurz je vyhlašován na webových stránkách a sociálních sítích katedry vždy na přelomu února a března daného školního roku.

Žádosti o studijní pobyt ve formě krátkého motivačního dopisu (zdůvodnění, proč chcete v dané zemi studovat, informaci o Vaší jazykové vybavenosti a o tom, ve kterém semestru byste rádi odjeli) předávejte na sekretariát katedry filmových studií vždy do konce března daného školního roku. Žádost výrazně označte „Erasmus +“, nezapomeňte uvést ročník studia, e-mail. 

Výsledky konkurzu jsou zveřejněn v dubnu daného školního roku.

Studenti jiných kateder FF UK, kteří mají zájem o neobsazená místa, mohou vždy v dubnu kontaktovat katederního koordinátora.

Většinu organizačních informací o programu naleznete na www.cuni.cz/erasmus/ a na stránkách jednotlivých zahraničních universit.

Katederní koordinátor Magda Španihelová ráda zodpoví Vaše dotazy na e-mailu (magda.spanihel@gmail.com). Dotazy obecného charakteru, prosím, směřujte na zahraniční oddělení FF UK: Studentská mobilita – vyjíždějící studenti, Petra Jančíková (petra.jancikova@ff.cuni.cz).

 

Erasmus - Information for foriegn Students

Erasmus + Programme at Film Studies Department FF UK

Incoming Film Studies Students

Faculty of Arts Erasmus+ Coordinator | Incoming Students, Andrea Čapková, andrea.capkova@ff.cuni.cz,
Erasmus Department Coordinator, Magda Španihelová (magda.spanihel@gmail.com).

Interested to close agreement with our department?
To close the agreement with Film Studies Department at Charles University Prague, please contact Erasmus Department Coordinator, Magda Španihelová magda.spanihel@gmail.com.


  Kontakt
  Sylaby
  Rozvrh
  Erasmus
  Zájemcům o studium
  Kurzy pro veřejnost
  Výjezdní seminář KFS
  Výzkumné projekty
 

česky | english KFS FF UK     nám. J. Palacha 2, Praha 1, tel.: +420 221 619 227, e-mail: film@ff.cuni.cz